14 feb 2019 19:06

Agenda van de ministerraad van 15 februari 2019

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Opheffing van enkele wettelijke bepalingen over de Belgische Technische Coöperatie
 • Benoeming van leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers
 • Brugdagen voor de federale ambtenaren in 2019
 • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
 • Grenzen van het normale loon voor het educatief verlof 2018-2019
 • Politie over het wegverkeer: inwerkingtreding van artikelen over de speekselanalyse
 • Statutaire herwaardering van functies die religieuze en morele ondersteuning bieden in de gevangenissen
 • Advies van de federale regering aan de Vlaamse regering in het kader van de regels van politie over het verkeer op waterwegen
 • Wijzigingen in het kader van de mariene strategie voor de Belgische zeegebieden
 • Voortzetting van de vorming van specialisten en het uitwisselen van expertise in Tunesië in 2019
 • Varia