15 okt 2021 00:10

Agenda van de ministerraad van 15 oktober 2021

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad, die om 9.00u samenkomt in de Wetstraat 16. De ministerraad zal gevolgd worden door een persconferentie.

 • Benoeming van de directeur-generaal van het Paleis voor Schone Kunsten
 • Aanwijzing van de directeur van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding
 • FOD Justitie: vastlegging van de uitrusting en kledijvergoeding voor bepaalde personeelsleden
 • Defensie: overheidsopdracht voor de verwerving en uitbating van secure software-defined datacenter infrastructuur en IEG's
 • Bepaling betreffende de arbeidsovereenkomst van sekswerkers
 • Compensatie van de impact van de overstromingen op de rekeningen van de NMBS en Infrabel
 • COVID-19: verlenging van de vermindering van de kost van de infrastructuurvergoeding voor het goederenvervoer per spoor
 • Wijziging van de wet betreffende de oprichting en werking van het FAGG
 • Globaal budget 2021 van de financiële middelen voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten
 • COVID-19: verlenging van de geldigheidsduur van de cultuur- en sportcheques
 • COVID-19: verlenging van de tijdelijke premie voor de ontvangers van bepaalde uitkeringen
 • Bepalingen inzake de elektriciteitsmarkt en hernieuwbare energie
 • Herziening van het koninklijk besluit tot uitvoering van de wet op de ruimtevoorwerpen – tweede lezing
 • COVID-19: herverdeling van de door het Europees Solidariteitsfonds toegekende middelen
 • Uitbreiding capaciteit Prinses Elisabeth-zone
 • Samenwerkingsakkoord Covid Safe Ticket
 • Varia