19 jan 2024 00:05

Agenda van de ministerraad van 19 januari 2024

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Benoeming van de voorzitter van het Comité Overheidsbedrijven
 • Globaal verslag over de werking van het internecontrolesysteem bij de federale overheid
 • Federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten
 • Oprichting van een publieke entiteit voor de energetische renovatie van overheidsgebouwen
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Opleidingen voor het operationeel personeel van de Civiele Bescherming
 • Belnet: algemene strategie voor het gebruik van de datacenters
 • Betwistbare en eerlijke markten in de digitale sector en organisatie van de Belgische Mededingingsautoriteit – Tweede lezing
 • Evenwichtsdotatie werknemers en zelfstandigen voor 2024
 • Modernisering van de Psychologencommissie
 • Wijzigingen inzake het beroep van auto-expert
 • Invoering procedure voor pretaxatiegeschillen
 • Maatregelen ter verhoging van de fiscale compliance, de efficiëntie van de administratie en de invordering
 • Pensioenhervorming – Tweede lezing
 • Oekraïne: bijkomende middelen voor OCMW's
 • Energie: deelname door de houders van onrechtstreekse buitenlandse capaciteit aan de preveilingprocedure en de prekwalificatieprocedure
 • Asiel en migratie: kader voor het gebruik van tolken en vertalers
 • Belgisch voorzitterschap van de Benelux Unie
 • Statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector
 • Aangepast pensioenstelsel voor kunstenaars
 • Varia