21 jun 2017 19:36

Agenda van de ministerraad van 22 juni 2017

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Tussenkomst van Finexpo in twee aanvragen voor exportkrediet
 • Plan inzake administratieve vereenvoudiging voor de kmo's
 • Wijziging van de wet tot instelling van administratieve geldboetes voor inbreuken op de scheepvaartwetten
 • Tussentijds verslag over het federaal plan 'gender mainstreaming'
 • Gunning van een overheidsopdracht voor een aankoop voor de DG Personen met een handicap
 • Twee overheidsopdrachten in verband met onderhoudscontracten
 • Overheidsopdrachten in het kader van het Masterplan gevangenissen III
 • Verlenging van het contract van verschillende informatieveiligheidsdiensten
 • Overheidsopdracht voor de wederuitrusting van de interwapen-gemotoriseerde capaciteit van Defensie
 • Integratie van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
 • Wijziging van de inwerkingtreding van bepalingen over stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand
 • Diverse fiscale bepalingen
 • Voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme - Tweede lezing
 • Naamswijziging van de Belgische Technische Coöperatie en vaststelling van de opdrachten van Enabel
 • Voorbereiding van de Europese Raad van 22 en 23 juni 2017
 • Varia