21 nov 2019 17:16

Agenda van de ministerraad van 22 november 2019

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
 • Globaal verslag over de werking van de federale interne controle en activiteitenverslag van het Auditcomité van de federale overheid
 • Tijdelijke verplaatsing van de zetel van de afdeling Roeselare van de arbeidsrechtbank van Gent naar Kortrijk
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Toekenning van de federale dotaties 2019 voor de lokale politie
 • Radioactieve producten gebruikt in de (dier)geneeskunde, een klinische proef of klinisch onderzoek
 • Rijksinstituut voor ziekte– en invaliditeitsverzekering: schrapping van het VOS-honorarium
 • Pensioenen: vastlegging van de basisbijdragevoet voor 2022
 • Overheidsopdracht voor de systematische analyse en kwaliteitscontrole van aardolieproducten
 • Overheidsopdracht in het kader van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen
 • Standpunten van België tijdens de ministerraad van het Europees Ruimtevaartagentschap in Sevilla
 • Varia