23 dec 2016 09:42

Agenda van de ministerraad van 23 december 2016

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Tussenkomst van Finexpo in twee aanvragen voor exportkrediet
 • Modernisering van het vingerafdruksysteem van de Dienst Vreemdelingenzaken
 • Vergunningsstelsel van de inrichtingen voor berging van radioactief afval
 • Derde beheerscontract van ASTRID
 • Overheidsopdracht rond de installatie van automatische systemen voor nummerplaatherkenning
 • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
 • Gebruik van de site van Zutendaal door de Amerikaanse strijdkrachten in Europa
 • Voorwaarden van de promotieopdracht voor de bouw van een nieuw gerechtsgebouw in Namen
 • Dossiers met betrekking tot de Regie der Gebouwen
 • Juridische documentatie voor de magistratuur en de diensten van de rechterlijke orde
 • Benoeming van de leden van het beheerscomité van de dienst “Fonds voor de Medische Ongevallen” van het RIZIV
 • Overheveling van de goederen, rechten en verplichtingen van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels
 • Wijzigingen verbonden aan de integratie van sommige opdrachten van DIBISS in de RSZ
 • Verhoging van de werkgeversbijdragen in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag
 • Bekendmaking van niet-financiële informatie door bepaalde grote vennootschappen
 • Modernisering van het insolventierecht van ondernemingen
 • Wijziging van het btw-wetboek inzake de vrijstelling van belasting voor onderwijs
 • Wijziging van bepaalde bepalingen van de Spoorcodex
 • Regels voor kostenfinanciering van de plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op Belgische luchthavens in 2017
 • Instemming met het Protocol nr. 15 bij het Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden
 • Instemming met het Protocol tussen België, Nederland en Luxemburg over de Overeenkomst tussen de EU en Georgië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven
 • Instemming met de Overeenkomst tussen België en Rusland om dubbele belasting op inkomsten en vermogen te vermijden
 • Instemming met de regeling tussen België en de NAVO betreffende het statuut van bepaalde personeelscategorieën van NAVO-agentschappen
 • Varia