24 mrt 2022 17:34

Agenda van de ministerraad van 25 maart 2022

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Het Centrum voor Cybersecurity wordt permanent lid van het Coördinatiecomité voor Inlichtingen en Veiligheid
 • Benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting
 • Vernieuwing beheersovereenkomsten van de federale culturele instellingen
 • Gunning van infrastructuurwerken ter ondersteuning van het F-35A gevechtsvliegtuig in Florennes en Kleine Brogel
 • Interne werving bij Defensie - tweede lezing
 • Halfjaarlijks verslag van het Federaal Plan Gender mainstreaming
 • Diverse financiële bepalingen
 • Herstel- en investeringsplan budgettaire behandeling van overheidsinvesteringen en oprichting Hoge Raad voor Overheidsinvesteringen
 • Herstart- en Transitieplan: versterking van het federaal wetenschapsbeleid
 • Wijzigingen aan de antidiscriminatiewetten en de welzijnswet ter bescherming van slachtoffers van discriminatie - tweede lezing
 • Instemming met het verdrag over de vastlegging van minimumlonen - tweede lezing
 • Beveiliging en verduurzaming van het buitenlandse patrimonium
 • Tussenkomst van Finexpo in drie kredietaanvragen voor export
 • Verlaging BTW naar 6% voor zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers + verlenging verlaagd BTW-tarief voor afbraak en wederopbouw
 • Uitvoering energie-akkoord: vaststelling ontbreken van vergunning met opzeg capaciteit en instructie organisatie re-run
 • Varia