26 apr 2024 08:14

Agenda van de ministerraad van 26 april 2024

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Overheidsopdracht voor het CCB
 • Benoeming leden wetenschappelijke comité voor de nationale rekeningen
 • Benoeming assessoren en assessor-ondervoorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit
 • Overheidsopdracht voor de FOD BOSA
 • Nieuw kader voor regels inzake de bescherming van geclassificeerde informatie
 • Benoeming Chef Defensie
 • Vastlegging aantal management- en staffuncties bij het Nationaal Geografisch Instituut
 • Overeenkomst en aanbestedingsprocedure ‘Kwartier van de Toekomst’
 • Compensaties voor bouw gevangenis van Haren en verkoop Amerikaans Theater
 • Bouw polyvalent gebouw voor federale politie en lokale politie van Eupen
 • Overheidsopdrachten inzake Asiel en Migratie
 • Restauratie Prinsbisschoppelijk Paleis te Luik
 • Verlenging huurcontract complex te Namen
 • Verlening erfpacht voor drie sites in het Park van Tervuren
 • Overdracht federale percelen Abdij van Villers-la-Ville naar het Waals Gewest
 • Verkorting betalingstermijn voor inkomende facturen van de overheid
 • Implementatie en verbetering aan de implementatie van spending reviews binnen de federale overheid
 • Afschaffing betaling door circulaire cheque voor uitkeringen RVA
 • Splitsing ouderschapsverlof voor werknemers bij de VRT
 • Inschrijving van werkende vennoten en helpers in de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • Vennootschappen verstrekken duurzaamheidsinformatie
 • Versnelde procedure voor de Raad van State voor de Orde van landmeters-experten
 • Goedkeuring van het vierde beheerscontract tussen de staat en skeyes
 • Transparantie over premies voor arbeidsongevallen
 • Terug-naar-werktrajecten: oprichting van het TRIO-platform
 • Cofinanciering van innovatieve 5G-projecten
 • Vacante plaatsen van magistraat in opleiding voor het gerechtelijke jaar 2024-2025
 • Vereenvoudigde samenstelling van de Adviesraad van burgemeesters
 • Samenwerkingsakkoord over dak- en thuisloosheid
 • Aanwijzing van de waterstofvervoersnetbeheerder
 • Terugbetaling van de kosten voor de evacuatie van Belgen en erkende vluchtelingen uit Gaza
 • Belgisch waarnemerschap in het NGWS/FCAS-programma
 • Vervanging van een lid van de raad van bestuur van BIO NV
 • Toewijzing van een bedrag uit de interdepartementale provisie “Oekraïne” aan BIO NV
 • Junior Programma Enabel 2023 - 2027
 • Engagement van België bij EDIC EUROPEUM
 • Nationaal hervormingsprogramma 2024
 • Stabiliteitsprogramma 2024-2027
 • Wijzigingen statuten ASTRID
 • Globaal budget 2024 voor de werkingskosten van ziekenhuizen
 • Verduidelijking toepassingsgebied flexi-jobs: begrafenissector en binnenscheepvaart
 • Aanpassing terugbetalingscriteria voor Covid-testen
 • Financiële tegemoetkoming in de kosten verbonden aan de organisatie van een huisartspraktijk
 • Varia