25 mei 2023 16:47

Agenda van de ministerraad van 26 mei 2023

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de elektronische ministerraad.

 • Verlenging van het contract voor levering van gas en elektriciteit aan federale gebouwen en installaties in 2024 en 2025
 • Benoeming van de afdelingsvoorzitters van de Hoge Raad van Financiën
 • Benoeming van de leden van de Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie
 • Procedure voor de medische evaluatie van de arbeidsgeschiktheid van overheidspersoneel
 • Maatregelen inzake selectie en diplomavoorwaarden in het federaal openbaar administratief ambt
 • Omzendbrief betreffende de analyse van psychosociale risico’s op het werk
 • Overheidsopdrachten voor de FOD Beleid en Ondersteuning
 • Fedasil: verlenging van de interimarbeid in de opvangcentra
 • Benoeming bij de raad van bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
 • Regeling van de Centrale voor kredieten aan particulieren
 • Diverse bepalingen inzake pensioenen
 • Diverse bepalingen inzake btw
 • Belastingkrediet voor de fietskilometervergoeding
 • Verlenging recht op vermindering voor houders van een niet-elektronisch Globaal Medisch Dossier
 • Verlenging van de termijn voor post-mortem gebruik van gameten en embryo’s door overlevende wensouders - Tweede lezing
 • Planning van het medisch aanbod – Tweede lezing
 • Interdepartementale provisie aanslagen 22 maart: financiering van de gerechtskosten
 • Uitwerking sociaal statuut voor magistraten en invoering veiligheidsverificatie
 • Wijzigingen inzake de regeling van de private en bijzondere veiligheid - Tweede lezing
 • Wijzigingen inzake nucleaire controle
 • Belgische bijdrage aan het African Development Fund
 • Defensie: instelling van een vrijwillige dienst van collectief nut
 • Wet diverse bepalingen inzake Economie VIII - Tweede lezing
 • Wijziging KB betreffende de planning van het medisch aanbod
 • Preventie en bestrijding van feminicides en gendergerelateerde dodingen - Tweede lezing
 • Varia