27 nov 2015 09:46

Agenda van de ministerraad van 27 november 2015

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Omzetting Europese richtlijn over concessieovereenkomsten
 • Overheidsopdrachten voor ontwikkeling van waarschuwingssystemen Be-Alert en Alert-SMS
 • Impulsbeleid om gewelddadige radicalisering en  de strijd tegen het radicalisme te beheersen
 • Overheidsopdracht voor versturen van postzendingen bij de geïntegreerde politie
 • Overheidsopdracht voor het centrale informaticasysteem van het Rijksregister van de natuurlijke personen
 • Overheidsopdracht voor FOD P&O: aankoop en levering kantoorbenodigdheden
 • Afschaffing van de Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoeding ten bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor de Binnenscheepvaart
 • Aanpassing lijst van landen of jurisdicties waar de gemeenrechtelijke bepalingen van belastingen aanzienlijk gunstiger zijn dan in België
 • Aanpassing lijst van staten zonder of met een lage belasting
 • Verduidelijkingen in de procedure om de hoedanigheid van ambachtsman te herkennen
 • Deelname van een Belgische politieman aan de DCAF-missie in Tunis
 • Ondertekening van de technische overeenkomst rond "Goalkeeper Registrar", het Europees register voor civiel crisisbeheer
 • Maatregelen om duurzaamheid en sociaal karakter van aanvullende pensioenen te garanderen 
 • Varia