27 okt 2017 10:58

Agenda van de ministerraad van 27 oktober 2017

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Amendement op het samenwerkingsakkoord met betrekking tot de tegemoetkoming van de federale overheid in de deelname van de Belgische industrie aan het programma Airbus A350 XWB
 • Overheidsopdrachten: afstemmen van drempelbedragen op defensie- en veiligheidsgebied
 • Overheidsopdrachten: omzendbrief rond het tekort aan bepaald isolatiemateriaal
 • Vernieuwing van de mandaten van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse
 • Regie der Gebouwen: herhuisvesting van het vredegerecht van Sint-Joost-Ten-Node
 • Administratief en geldelijk statuut van het brandweerpersoneel en van het ambulancepersoneel dat geen brandweerman is
 • Werking van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht
 • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
 • Oprichting van het Brussels International Business Court
 • Uitvoering van de wet betreffende werkbaar en wendbaar werk op het vlak van het investeren in de opleiding
 • Statuut van en toezicht op de betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld
 • Versnelde procedures voor beroep bij de Raad van State
 • Financiering van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
 • Verbod van sommige handelingen die een gevaar op blootstelling aan ioniserende stralingen met zich meebrengen
 • Op de markt brengen en gebruik van biociden
 • Overdracht van het boekhoudkundig beheer van de fondsen van het FAVV naar de FOD Volksgezondheid
 • Benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden
 • Goedkeuring van de statuten van de Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank
 • Varia