28 mei 2021 08:39

Agenda van de ministerraad van 28 mei 2021

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad, die via de elektronische procedure plaatsvindt.

 • Verlenging energieovereenkomst voor de federale instellingen 
 • Verlenging huurovereenkomst van het gebouw van het Vredegerecht in Ninove              
 • Diverse maatregelen betreffende het federaal administratief openbaar ambt                   
 • Benoeming nieuwe leden van de raad van bestuur van A.S.T.R.I.D.                       
 • Benoeming plaatsvervangend lid van de Nationale Klimaatcommissie                   
 • AFCO: afwijking van de wet betreffende de bevordering van de genderdiversiteit in organen met adviserende bevoegdheid               
 • FOD Justitie: overheidsopdracht voor IT-faciliteiten       
 • Overheidsopdrachten voor Defensie     
 • Stand van zaken in het kader van het proces na de aanslagen van 22 maart 2016
 • Wijziging van de OPEX/CAPEX-verdeling van de Infrabel-subsidie
 • Capaciteitsvergoedingsmechanisme : investeringsdrempels en criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten - tweede lezing                       
 • Deelname van België en zijn gewesten en gemeenschappen aan de Floriade van Almere
 • Tussenkomst van Finexpo in een aanvraag voor exportkrediet                  
 • Instemming met het verdrag over werkzaamheden in de visserijsector - tweede lezing
 • Instemming met het verdrag van de Raad van Europa inzake veiligheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen                         
 • Instemming met de overeenkomst met Armenië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek personeel      
 • Extra middelen voor de asielketen, opvang, terugkeerbeleid en algemene organisatie
 • Varia