02 feb 2012 19:10

Agenda van de ministerraad van 3 februari 2012

De ministerraad kan de agenda wijzigen

  • Budgettaire discipline: aanvragen voor vastleggingskredieten
  • Omzendbrieven over de personeelsplanning van de openbare diensten
  • Benoeming van leden van de raad van bestuur van het Fonds voor de Medische Ongevallen
  • Besparingsmaatregelen voor farmaceutische specialiteiten
  • Verlenging van projecten voor alternatieve gerechtelijke maatregelen in 2012
  • Loopbaanonderbreking voor de contractuele werknemers van de Franse Gemeenschapscommissie

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.