03 dec 2015 17:04

Agenda van de ministerraad van 4 december 2015

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Samenwerkingsverband over risicocommunicatie van het Crisiscentrum
 • Beroepsprocedure tegen bepaalde beslissingen van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
 • Hernieuwing mandaat algemeen directeur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
 • Aanstelling leden raad van bestuur van Coördinatiestructuur voor patrimoniuminformatie
 • Aanpassing samenstelling en werkwijze Raadgevend Comité van Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
 • Betaling van overuren aan federale ambtenaren wegens onvoorziene omstandigheden
 • Gunning overheidsopdracht voor aankoop van Rapid Reaction Vehicles voor Defensie
 • Monopolierente Nationale Loterij en toe te kennen subsidies in 2015
 • Wijziging van enkele bepalingen over hypothecair krediet in Wetboek economisch recht
 • Minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen - tweede lezing
 • Varia