04 jun 2021 08:49

Agenda van de ministerraad van 4 juni 2021

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad, die via de elektronische procedure plaatsvindt.

 • Verlenging energieovereenkomst voor de federale instellingen
 • Benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
 • Vergoeding voor het onderhoud van de uniformen bij de Administratie van de Douane en Accijnzen
 • Organisatie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
 • Oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouwsector
 • Telefooninlichtingen: oprichting van de centrale databank van nummers
 • Brexit: toevoeging aan de wetgeving betreffende de verwerving van de Belgische nationaliteit
 • COVID-19: verlenging van sommige maatregelen binnen Justitie
 • Detachering voor missies in het kader van het gemeenschappelijk Europees veiligheids- en defensiebeleid
 • Omzetting richtlijn inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitaal eengemaakte markt
 • Verlenging maatregelen uit COVID-19 pandemiewet (volksgezondheid) inzake ziekenhuizen en ziekenhuispersoneel
 • Planning aanbod tandheelkunde : quota tandartsen
 • Erkenning COVID-19 als beroepsziekte in gezondheidssector, in cruciale sectoren en essentiële diensten
 • Planning medisch aanbod: bijkomende attesten + quota artsen
 • Verlenging aanvullende crisisuitkering aan sommige arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten
 • Publicatie NOTAM (Note to Air Men) met het oog op verbieden van luchtbewegingen tav vliegtuigen die door een Wit-Russische luchtvaartmaatschappij worden geëxploiteerd
 • Varia