05 apr 2024 10:24

Agenda van de ministerraad van 5 april 2024

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Wijziging betreffende het voorzitterschap van het Coördinatiecomité voor Inlichtingen en Veiligheid
 • Ambtenarenzaken: rechtshulp voor de personeelsleden
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Overheidsopdracht voor de bouw van een vijfde Europese school
 • Uitvoering van de wet betreffende de oprichting en het beheer van de Federal Learning Account
 • Openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting van vennootschappen
 • Onrechtmatige bedingen in commerciële samenwerkingsovereenkomsten betreffende detailhandel
 • Wijzigingen inzake de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
 • Ambtshalve toekenning van het recht op de verhoogde tegemoetkoming
 • Invoering pluridisciplinaire nefrologische evaluatie
 • Herverdeling van kredieten van de FOD Sociale Zekerheid in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
 • Wettelijk kader voor elektronische verwijsvoorschriften
 • Overeenkomst met Moldavië inzake arbeid door gezinsleden van diplomatiek personeel
 • Overeenkomst met Oeganda inzake arbeid door gezinsleden van diplomatiek personeel
 • Nieuwe strategische visie voor B-FAST
 • Tweede Nationaal Actieplan Ondernemingen en Mensenrechten 2024-2029
 • Kapitaalverhoging voor de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa
 • Voorontwerp van wet houdende wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog
 • Vastlegging van het model van oproepingsbrief voor het kieskanton Sint-Genesius-Rode
 • Varia