07 dec 2012 10:35

Agenda van de ministerraad van 7 december 2012

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be. De ministerraad kan de agenda wijzigen

 • Dossiers inzake de budgettaire behoedzaamheid 
 • Organisatie van de nationale herdenkingsplechtigheden voor de Eerste Wereldoorlog
 • Amendement van de aanpassingsblad van de middelenbegroting 2012
 • Dossiers van de Regie der Gebouwen
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Vastlegging van begroting voor de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging
 • Modernisering van het informaticapark van de FOD Justitie
 • Informatie- en adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties
 • Wettelijk kader tegen valsmunterij vastgelegd 
 • Opschorting van de vrijstelling van accijnzen voor koolzaadolie gebruikt als biobrandstof 
 • Regeling van financiën tussen de federale staat en bpost
 • Nieuwe wetgeving over mededinging en prijszetting - tweede lezing 
 • Wettelijke aansprakelijkheid van FBFC International nv voor kernenergie vastgelegd
 • Uitgaven voor veiligheid en preventie voor nationale en internationale functie van Brussel
 • Enquête over de voedingsgewoontes van de Belgische bevolking 
 • Campagne Beldonor.be 2012-2013 
 • Jaarlijks verlof voor jongeren met een overeenkomst voor socioprofessionele inschakeling 
 • Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling 
 • Doelgroepenvermindering voor mentors in ondernemingen 
 • Doelgroepen waarvoor werkgevers 0,05% van globale loonmassa moeten voorbehouden 
 • Uitvoering van de begrotingsbeslissingen betreffende de dienstencheques 
 • Finaniering van het fonds voor schadeloosstelling van asbestslachtoffers in 2013 
 • Moederschapsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten 
 • Zesmaandelijks verslag van de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 
 • Dekking van de missies voor civiel crisisbeheer 
 • Belgische inzet van Defensie in 2013