06 jul 2016 18:25

Agenda van de ministerraad van 7 juli 2016

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Asiel en migratie: versterking van de bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid
 • Gebruik van private bewaking op zee tegen maritieme piraterij uitgebreid naar de Golf van Guinee
 • Toekenning van subsidies aan vzw's en stichtingen voor informatie- en communicatieopdrachten
 • Werking van de beroepskamer voor operationeel personeel van de hulpverleningszones
 • Opvolging verkeersveiligheidsbeleid van de politiediensten voor het jaar 2016
 • Overheidsopdracht voor de FOD P&O: aankoop van desktop pc's, laptops en tablets
 • Overheidsopdracht voor de FOD Financiën: aanschaf van draagbare PC's
 • Aanstelling van een advocatenkantoor voor het bijstaan van de Belgische staat in het Optima-dossier
 • Overheidsopdracht voor de FOD Budget en Beheerscontrole: consultancydiensten voor FEDCOM
 • Verlaging van de jaarlijkse bedragen voor het gebruik van straalverbindingen
 • Justitie: actualisering van de tarieven voor telefoontaps
 • Herstel en afwikkeling banken: bepalingen over de FSMA
 • Minimum verblijfsvoorwaarde in België voor de inkomensgarantie voor ouderen
 • Milieubescherming en regulering van de activiteiten op Antarctica onder de rechtsbevoegdheid van België
 • Varia