07 nov 2013 09:59

Agenda van de ministerraad van 7 november 2013

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org, www.premier.be en www.belgium.be.

 • Legercontingent 2014
 • Toekenning van een overheidsopdracht voor het vervoer van diplomatieke zendingen
 • Hondenregistratieprocedure volledig geïnformatiseerd
 • Benoeming van leden van de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen
 • Bevoegde ambtenaren voor GAS-boetes
 • Afschaffing van het gebouwenfonds
 • Brugdagen bij de federale overheid in 2014
 • Meer jobkansen voor werkzoekenden met handicap bij federale overheid
 • CDVU-pensioenen overgenomen door de Pensioendienst voor de overheidssector
 • Voorontwerp van wet inzake verzekeringen
 • Welzijn van dienstboden en huispersoneel
 • Meer sectorale inspanningen voor de jonge werkzoekenden
 • Domaniale wet
 • Accijnzen op tabak verhoogd
 • Bpost: opdrachten van openbare dienst beter omschreven
 • Voorontwerp van programmawet
 • Toekenning van een overheidsopdracht voor de nieuwe Belgische kanselarij in Kinshasa