09 feb 2024 08:39

Agenda van de ministerraad van 9 februari 2024

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Wijzigingen inzake het administratief en financieel statuut van de ambtenaren van de buitenlandse en consulaire carrière
 • Diverse bepalingen inzake landbouw en veiligheid van de voedselketen
 • Diverse wijzigingen inzake de uitkerings- en moederschapsverzekering voor zelfstandigen
 • Voorwaarden voor het Terug Naar Werk-fonds - Tweede lezing
 • Financiering van het Fonds voor de medische ongevallen voor het jaar 2022
 • Harmonisatie uitvoeringsmodaliteiten van de werkbonus
 • Aanduiding internationale DNA-gegevensbanken voor opsporingen
 • Actualisering van het nucleair en radiologisch noodplan
 • Beperking van het gebruik van plastic wegwerpproducten
 • Prinses Elisabeth Zone: regelgevend kader elektriciteitsmarkt
 • BELSPO: opstart van twee nieuwe onderzoeksprogramma’s
 • Verbetering wettelijke basis voor financiële steun aan militaire studenten uit partnerlanden
 • Verlenging beveiligingsopdrachten van Defensie
 • Akkoord met Groothertogdom Luxemburg inzake informatie-uitwisseling bij incidenten met stralingsgevolgen
 • Overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk inzake arbeid door gezinsleden van diplomatiek personeel
 • Modernisering van het beroep van advocaat – Tweede lezing
 • Containerdorp EUAA Charleroi (asielopvang)
 • Samenwerkingsakkoord met betrekking tot het uniek loket
 • Samenwerkingsakkoord betreffende de eengemaakte markt voor digitale diensten en tot wijziging van Richtlijn 2000/31/EG
 • Tendering Prinses Elisabeth Zone: agendering op OCC
 • Bekrachtiging beslissing Europese Raad steunpakket €50 miljard
 • Diverse bepalingen inzake elektronische communicatie
 • Oprichting federaal agentschap voor de Regulering van Transport
 • Betere integratie van het Militair Ziekenhuis Koningin Astrid in het Belgisch ziekenhuislandschap
 • Aanpassing van de regelgeving inzake seizoensarbeid in de land- en tuinbouw
 • Aanpassing van het toepassingsgebied van de flexi-jobs
 • Varia