27 feb 2006 13:07

Airbus SNBA in Rwanda

De Belgische regering is verontwaardigd over de houding van de Rwandese autoriteiten in de zaak van de Airbus van SNBA, die van 21 tot 24 februari 2006 geblokkeerd stond te Kigali. Het toestel kon Rwanda slechts verlaten na 72 uren vertraging en na herhaalde interventies door Premier Verhofstadt en Minister De Gucht. Beiden tonen zich verheugd over het feit dat de geblokkeerde passagiers eindelijk naar huis konden terugkeren.

De Belgische regering is verontwaardigd over de houding van de Rwandese autoriteiten in de zaak van de Airbus van SNBA, die van 21 tot 24 februari 2006 geblokkeerd stond te Kigali. Het toestel kon Rwanda slechts verlaten na 72 uren vertraging en na herhaalde interventies door Premier Verhofstadt en Minister De Gucht. Beiden tonen zich verheugd over het feit dat de geblokkeerde passagiers eindelijk naar huis konden terugkeren.

Persbericht van Premier Guy Verhofstadt en van de Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht. Brussel 24 februari 2006. De Belgische regering is verontwaardigd over de houding van de Rwandese autoriteiten in de zaak van de Airbus van SNBA, die van 21 tot 24 februari 2006 geblokkeerd stond te Kigali. Het toestel kon Rwanda slechts verlaten na 72 uren vertraging en na herhaalde interventies door Premier Verhofstadt en Minister De Gucht. Beiden tonen zich verheugd over het feit dat de geblokkeerde passagiers eindelijk naar huis konden terugkeren. Het niet vrijgeven van een vliegtuig zonder gegronde reden is volledig in strijd met het internationaal recht. De Rwandese zaakgelastigde werd daarom vandaag geconvoceerd op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een Rwandees toestel van de maatschappij Silverback wordt sinds augustus 2005 uit veiligheidsoverwegingen aan de grond gehouden in België, nadat hieraan ernstige technische problemen vastgesteld werden die in strijd zijn met de geldende internationale normen. De Rwandese autoriteiten werden hierover ten gronde ingelicht. In december 2005 werd door het Europese Parlement en (met unanimiteit) door de Raad een reglement aangenomen om een communautaire lijst op te stellen van luchtvaartmaatschappijen die niet langer op Europese luchthavens mogen vliegen. In toepassing van dit reglement heeft België aan de Commissie laten weten dat de maatschappij Silverback het voorwerp uitmaakt van een exploitatieverbod op zijn grondgebied omdat deze niet aan de internationale veiligheidsnormen voldoet. De Europese Commissie heeft, met het oog op het respecteren van de rechten van de verdediging (art.7 van dit reglement), op 21 februari 2006 een schrijven gericht aan Silverback. Het Europese reglement voorziet duidelijk dat de betrokken luchtvaartmaatschappijen mogen gehoord worden en dat zij hun tegenargumenten kenbaar kunnen maken. De Rwandese autoriteiten hebben nog dezelfde dag het SNBA toestel aan de grond gehouden, zonder daartoe aan de Belgische overheid gegronde redenen mede te delen. Uit de recentste gesprekken met de Rwandese regering bleek dat deze laatste een duidelijk verband gelegd heeft tussen het vasthouden van het SNBA vliegtuig en alle bovengenoemde maatregelen ten aanzien van Silverback. Dit is totaal onaanvaardbaar, temeer daar het vliegtuig van SNBA volgens alle internationale normen technisch conform en luchtwaardig is. België zal niet nalaten zijn partners te informeren van deze ontoelaatbare praktijken, die een ernstige smet dreigen te werpen op het imago van Rwanda bij de internationale gemeenschap. Mochten dergelijke feiten zich herhalen dan dreigt dit een nefaste invloed te hebben op de samenwerking tussen beide landen.