06 jun 2013 11:24

Akkoord over de hervorming van de dotaties aan de koninklijke familie

Onder het voorzitterschap van Eerste Minister Elio Di Rupo hebben de 8 partijen verbonden aan de Staatshervorming een akkoord gesloten over de hervorming van de dotaties aan de koninklijke familie.

Deze hervorming van de dotaties heeft drie doelstellingen: een modernisering van het systeem, een grotere controle en meer transparantie inzake het functioneren van de monarchie.

Dit zijn de grote lijnen van de hervorming:

 1. Het aantal begunstigden van de dotaties daalt.
  1. In de toekomst zullen enkel de vermoedelijke troonopvolger, de overlevende echtgeno(o)te van de Koning, de overlevende echtgeno(o)te van de vermoedelijke troonopvolger en de Koning die voortijdig zijn functies neerlegt, en zijn overlevende echtgeno(o)t(e) een dotatie genieten. De broers en zussen van de vermoedelijke troonopvolger zullen dus niet langer recht hebben op een dotatie.
  2. Een overgangssituatie is voorzien voor Prinses Astrid en Prins Laurent, die een dotatie zullen blijven genieten.
 2. Elke dotatie aan een lid van de koninklijke familie zal uit twee delen bestaan : één deel dat overeenkomt met een vergoeding en een ander deel dat overeenkomt met werkings- en personeelskosten.
  Voor Prinses Astrid en Prins Laurent zal de vergoeding het equivalent bedragen van deze van een lid van de Raad van State. Voor de vermoedelijke troonopvolger gaat het om het dubbele van de vergoeding van een lid van de Raad van State. Voor de overlevende echtgeno(o)t(e) van de koning zal de dotatie – en daaruit volgend ook de vergoeding - maximaal twee derde van deze van de vermoedelijke troonopvolger bedragen.
 3. De leden van de koninklijke familie die een dotatie genieten zullen belastingen betalen.
  1. De leden van de koninklijke familie zullen Personenbelasting betalen op het deel vergoeding van de dotatie.
  2. De leden van de koninklijke familie zullen eveneens BTW en accijnzen betalen.
  3. Rekening houdend met de directe en indirecte belastingheffing zullen de netto bedragen van de dotaties aan alle leden van de koninklijke familie dus dalen.
 4. De dotaties van de leden van de koninklijke familie zullen gecontroleerd worden.
  1. De Eerste Voorzitter en de Voorzitter van het Rekenhof zullen het deel van de dotatie bestaande uit werkings- en personeelskosten controleren.
  2. Een deontologische code zal van toepassing zijn op alle leden van de koninklijke familie die een dotatie genieten.
 5. De dotaties aan de leden van de koninklijke familie zullen transparant zijn.
  1. Elk jaar zullen de bedragen van de voornaamste rubrieken van de rekeningen van de dotaties (buiten het deel vergoeding) gepubliceerd worden.
  2. Het geheel van de uitgaven verbonden aan de monarchie (civiele lijst, dotaties, departementale budgetten) zal gehergroepeerd worden in eenzelfde begrotingshoofdstuk.
  3. Er wordt eveneens een jaarlijks rapport gepubliceerd over de activiteiten van algemeen belang van de leden van de koninklijke familie.
    

Deze hervorming van de dotaties van de koninklijke familie is de belangrijkste sinds het ontstaan van de Belgische monarchie.