10 apr 2006 14:28

Akkoord sluiting Russische basissen in Georgië

OVSE-Voorzitter Karel De Gucht, de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, heeft de overeenkomst verwelkomd die vorige week ondertekend werd tussen de Russische Federatie en Georgië met betrekking tot de tijdelijke werking en de terugtrekking van de Russische militaire basissen alsook andere militaire installaties die in Georgië opgesteld zijn.

OVSE-Voorzitter Karel De Gucht, de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, heeft de overeenkomst verwelkomd die vorige week ondertekend werd tussen de Russische Federatie en Georgië met betrekking tot de tijdelijke werking en de terugtrekking van de Russische militaire basissen alsook andere militaire installaties die in Georgië opgesteld zijn.

OVSE-Voorzitter De Gucht verwelkomt de overeenkomst tussen Rusland en Georgië over de sluiting van militaire basissen BRUSSEL, 7 april 2006 - OVSE-Voorzitter Karel De Gucht, de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, heeft de overeenkomst verwelkomd die vorige week ondertekend werd tussen de Russische Federatie en Georgië met betrekking tot de tijdelijke werking en de terugtrekking van de Russische militaire basissen alsook andere militaire installaties die in Georgië opgesteld zijn. De Russische Federatie en Georgië zijn overeengekomen dat Rusland tegen 2007 de terugtrekking van zijn militaire basis in Akhalkalaki (Javvakheti regio) zou voltooien, en dat het tegen 2008 de militaire basis in Batoumi (Ajaria regio) volledig zou sluiten, met als leidraad de Gemeenschappelijke verklaring van de Russische Federatie en Georgië die op 17 november 1999 tijdens de OVSE-top in Istanbul werd afgelegd. "Deze overeenkomst betekent een aanzienlijke vooruitgang in de besprekingen tussen de Russische Federatie en Georgië, en hiermee wordt een belangrijke stap vooruit gezet voor een goed nabuurschap tussen beide landen. Dit draagt bij tot een toenemend vertrouwen tussen de landen in de regio", verklaarde de OVSE-Voorzitter. "Het Voorzitterschap blijft bereid hulp te bieden door de OVSE om de toepassing van die overeenkomst te ondersteunen, indien daarom gevraagd zou worden door de Russische en Georgische regeringen", voegde Minister De Gucht er verder aan toe.