15 apr 2005 02:00

Akkoord tusen Guatemala en België ter wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen.

Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid Marc Verwilghen heeft samen met M. Jorge Briz Abularach, Minister van Buitenlandse Betrekkingen van Guatemala, op 14 april 2005 in het Egmontpaleis te Brussel een akkoord ondertekend ter wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen.

Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid Marc Verwilghen heeft samen met M. Jorge Briz Abularach, Minister van Buitenlandse Betrekkingen van Guatemala, op 14 april 2005 in het Egmontpaleis te Brussel een akkoord ondertekend ter wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen.

Brussel, 14 april 2005. Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid Marc Verwilghen heeft samen met M. Jorge Briz Abularach, Minister van Buitenlandse Betrekkingen van Guatemala, op 14 april 2005 in het Egmontpaleis te Brussel een akkoord ondertekend ter wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen. Een dergelijk akkoord heeft tot doelstelling, behalve het aanmoedigen van investeringen, ondernemers garanties te bieden op een maximale bescherming, zoals de waarborg op een gelijke en rechtvaardige behandeling van de investeringen, de verplichting tot schadeloosstelling in geval van maatregelen betreffende het eigendomsrecht, vrij verkeer van opbrengsten en de oprichting van een aangepast juridisch kader binnen hetwelk de conflicten verbonden aan investeringen kunnen worden opgelost en dat de mogelijkheid voorziet een beroep te kunnen doen op internationale arbitrage. Een dergelijk akkoord bevat eveneens een sociale-en milieuclausule.