02 aug 2004 02:00

Akkoord WTO te Genève - Doha Development Agenda

Akkoord WTO te Genève - Doha Development Agenda

Akkoord WTO te Genève - Doha Development Agenda

Brussel, 1 augustus 2004, Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht verwelkomt het bereikte WTO akkoord van gisteren 31 juli. "Dit akkoord betekent een wezenlijke stap tot het succesvol besluiten van de Doha Development Agenda in al zijn geledingen", aldus Minister De Gucht. Bereikt gisteren te Geneve na lange onderhandelingen waarbij Staatssecretaris voor Europese zaken Didier Donfut ons land vertegenwoordigde, zou dit akkoord bijdragen tot een verdere ontwikkeling van de wereldhandel en de integratie van de ontwikkelingslanden door de aanpassing van de bestaande financiële mechanismen in de landbouw - wat reeds voorzien werd in de recente hervormingen van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid - en de mogelijkheid om te komen tot een algemene tariefverlaging in de uitvoer van industriële producten. "Het akkoord werd mogelijk gemaakt door rekening te houden met de belangen en de specificiteiten van de ontwikkelingslanden - en in het biezonder van de Minst Ontwikkelde Landen (MOL). De technische bijstand waarvan ze genieten zal verder versterkt worden. Voor de katoensector worden specifieke maatregelen genomen zodat de Afrikaanse katoenproducerende landen vanaf nu hun productie zouden kunnen ondersteunen", aldus Staatssecretaris Donfut. "Dit akkoord benadrukt het belang en de opportuniteiten die het Multilateraal Handelssysteem schept ten voordele van alle landen. België zal zich blijvend inzetten voor deze betrachtingen. Ik wens hierbij de inspanningen van de EU in dit onderhandelingsproces te benadrukken en de Commissie te danken voor de manier waarop deze de onderhandelingen heeft geleid", aldus tot slot Minister De Gucht. Persdienst Buitenlandse zaken : 0475727635 / Europese zaken : 0479505899