27 jun 2018 13:05

Alcohoslot: strengere straffen vanaf 1 juli 2018

Alcohol achter het stuur blijft één van de belangrijkste oorzaken van ongelukken en overlijdens op onze wegen.

Stevige drinkers die toch met een te hoog alcoholgehalte achter het stuur plaatsnemen, zullen vanaf 1 juli van de rechter verplicht een alcoholslot gepresenteerd krijgen (van 1 tot 3 jaar of levenslang), bovenop de bestaande vervallenverklaring van minstens 3 maand en de verplichting om de 4 herstelexamens af te leggen. Dat is in de eerste plaats bedoeld voor zware recidivisten die al veroordeeld werden voor een alcoholintoxicatie van minstens 1,2 promille binnen de drie jaar.

Rechters zullen ook verplicht zijn om een alcoholslot op te leggen aan personen die betrapt werden, zelfs eenmalig, met een zeer hoog alcoholgehalte van minstens 1,8 promille. In dat geval kan de rechter echter afwijken van het alcoholslot mits uitdrukkelijke motivering.

Voor andere alcoholovertredingen behouden rechters de mogelijkheid (zonder daartoe verplicht te zijn) om het alcoholslot op te leggen. Nieuw is dat rechters het alcoholslot steeds kunnen uitsluiten voor bepaalde voertuigcategorieën (behalve voor de voertuigcategorie waarmee de overtreding werd begaan) om de professionele situatie van de overtreder niet in gevaar te brengen (als de overtreding bijvoorbeeld werd begaan met een auto, kan de overtreder zijn professionele activiteiten als vrachtwagenbestuurder blijven uitoefenen).
Eens veroordeeld tot een alcoholslot, kan de veroordeelde persoon zelf weliswaar beslissen om gedurende die periode van het alcoholslot niet meer te rijden met een motorvoertuig. Als hij toch rijdt zonder alcoholslot, riskeert hij streng te worden bestraft (gevangenisstraf en/of geldboete en verval).

Aan het alcoholslot is een hoog prijskaartje verbonden van ongeveer 3500 EUR voor een veroordeling tot 1 jaar tot ongeveer 6000 EUR voor een veroordeling tot 3 jaar. Daarbovenop kan de rechter nog een boete uitspreken, maar de rechter heeft de mogelijkheid om de kosten van het alcoholslot van de boete af te trekken, zonder dat die minder dan 1 EUR mag bedragen.

Sinds de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid in 2015 hebben we al verschillende maatregelen genomen – vooral tegen wegpiraten – om het aantal verkeersdoden in 2020 met 50% te verminderen in vergelijking met 2010. De resultaten zijn tot hiertoe erg bemoedigend, maar toch is er nog een hele weg af te leggen. Weggebruikers die zware overtredingen begaan en recidivisten zijn dan ook een prioritaire doelgroep vanaf nu. Het alcoholslot is een betrouwbaar en efficiënt middel dat tegelijk preventief en repressief gebruikt kan worden. Behalve het pure veiligheidsaspect is er ook de maatschappelijke kost: elk verkeersslachtoffer is er één te veel” zegt federaal minister van Mobiliteit François Bellot.

Elk overheidsniveau moet alles in het werk stellen om onze wegen zo veilig mogelijk te maken. Dat kan gebeuren via zowel controles als preventie- en sensibiliseringsacties, die sinds de 6e Staatshervorming een regionale bevoegdheid zijn. Dit is een essentieel element om iedereen te doen beseffen wat de risico’s van rijden onder invloed zijn. Verkeersveiligheid is een zaak van iedereen.