09 jun 2004 02:00

Alle ambassades hebben een eigen website

Alle ambassades hebben een eigen website

Alle ambassades hebben een eigen website

Brussel, 8/6/2004 Na de bespoedigde installatie en ontwikkeling van websites gedurende het afgelopen jaar beschikt elke ambassade nu over een eigen website. Daar bovenop beschikken ook talrijke consulaten en andere vertegenwoordigingen over websites. De 90 sites van onze posten zijn allen tweetalig en meestal zelfs drietalig (Nederlands, Frans, Engels). Gemiddeld bezoeken 40.000 bezoekers per maand deze websites. Zij kunnen bv de openingsuren raadplegen, het adres vinden, inlichtingen over België, de dienstverleningen van onze posten en persberichten consulteren. De lijst van de websites van de Belgische diplomatieke en consulaire posten is beschikbaar op volgend adres: http://www.diplomatie.be/nl/addresses/abroad/websites.asp In het Engels: http://www.diplomatie.be/en/addresses/abroad/websites.asp