10 mrt 2021 11:22

Allereerste Belgische AI Week: boeiend programma voor divers publiek

Van 15 tot en met 19 maart vindt voor de allereerste keer de Belgische AI Week plaats, met een reeks events in het teken van artificiële intelligentie (AI). Op het programma staan lezingen van internationaal gerenommeerde experts, workshops, burgerdebatten en presentaties van boeken en onderzoeksresultaten – uiteraard allemaal digitaal en dus volledig coronaproof. De deelname is gratis en iedereen is welkom: of je nu voorkennis hebt of niet, of je nu een grote of kleine onderneming leidt, of gewoon een geïnteresseerde burger bent.

Tijdens de Belgische AI Week krijgt iedereen de kans om de opwindende vooruitzichten van artificiële intelligentie te ontdekken, met focus op de recentste ontwikkelingen in ons land. Op initiatief van de Belgische AI-gemeenschap, met AI4Belgium als leidende kracht, en met de steun van de federale en regionale overheden vinden tussen 15 en 19 maart meer dan vijftig online events plaats. Zo’n 200 sprekers zullen het onder andere hebben over concrete AI-toepassingen, wetenschappelijk onderzoek en de rol van de overheid. Maar ook ethische vraagstukken worden niet uit de weg gegaan.

Breed toegankelijk

Artificiële intelligentie is de toekomst: steeds vaker zullen er toepassingen opduiken met een ongeziene impact op ons dagelijkse leven. Omdat AI een revolutie zal veroorzaken, is het van belang dat het grote publiek goed mee is. Vandaar ook dat de Belgische AI Week niet louter een onderonsje onder experts wordt, maar openstaat voor elke geïnteresseerde. Via burgerdebatten heeft iedereen de mogelijkheid om vragen te stellen en ideeën uit te wisselen.

Indrukwekkende sprekerslijst

Tijdens de burgerdebatten, maar ook bij de lezingen, workshops en presentaties: telkens zullen experts naar voren treden om de laatste trends op het vlak van AI te duiden. Daaronder ook heel wat deskundigen met internationale weerklank – vaak van Belgische afkomst. Het gaat onder meer om de volgende namen: Pattie Maes (MIT), Frank Dellaert (Georgia Tech), Gregory Renard (NASA FDL), Mieke De Ketelaere (imec) en Luc Van Gool (KU Leuven en ETH ZURICH).

Unieke bijeenkomst

De Belgische AI Week moet eveneens een impuls geven aan het Belgische AI-landschap, dat sowieso al goed ontwikkeld is. Nog nooit zullen zoveel lokale belanghebbenden samen zijn gebracht: ondernemers, onderzoekers en vertegenwoordigers uit de publieke sector zullen er elkaar treffen. De verschillende politieke niveaus worden vertegenwoordigd door premier Alexander De Croo, de federale en regionale ministers Petra De Sutter, David Clarinval, Mathieu Michel en Hilde Crevits en, tot slot, Lucilla Sioli, als afgevaardigde van de Europese Commissie. Daarnaast wordt verwacht dat vele anderen uit de AI-wereld het event zullen volgen.

Internationale link

Bovendien zullen ook verschillende buitenlandse en internationale AI-hubs en -netwerken vertegenwoordigd zijn, zoals het AI4EU-platform. Zo is de Belgische AI Week de perfecte showcase voor het plaatselijke ecosysteem en biedt ze kansen voor export of het aantrekken van buitenlandse investeringen. Maar de blik gaat ook ruimer: op de European AI Day, op 19 maart, wordt over de grenzen heen gekeken om te zien hoe artificiële intelligentie zich elders ontwikkelt.

Meer info

Nathanaël Ackerman
AI4Belgium lead
AI & Innovation Expert bij FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA)


nathanael.ackerman@bosa.fgov.be
0470 80 25 47

aiweek.ai4belgium.be

Interviews

Op donderdag 11 maart, tussen 10 en 12uur, is het mogelijk om interviews af te nemen van enkele sprekers.

Volgende personen zijn beschikbaar:

  • Nathanaël Ackerman, AI4Belgium lead en AI & Innovation Expert (FOD BOSA)
  • Mieke De Ketelaere, Program AI Director (imec)
  • Nathalie Smuha, onderzoeker AI Law & Ethics (KU Leuven)
  • Siegfried Nijssen, academisch verantwoordelijke Elements of AI (UCL)
  • Sabine Demey, Director Flanders AI Research Program (imec)
  • Benoit Macq, medecoördinator TRAIL Institute
  • Ann Nowé, onderzoeker VUB AI Lab

Gelieve contact op te nemen bij interesse.