07 mrt 2005 01:00

ANTI-PERSOONSMIJNEN

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht is tevreden over het feit dat, sinds het inwerkingtreden van de Conventie van Ottawa zes jaren geleden, er 152 landen partij bij geworden zijn. België herbevestigt bij deze gelegenheid dat ze haar inzet voor deze lovenswaardige zaak, met name het verbod op anti-persoonsmijnen, zal verderzetten.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht is tevreden over het feit dat, sinds het inwerkingtreden van de Conventie van Ottawa zes jaren geleden, er 152 landen partij bij geworden zijn. België herbevestigt bij deze gelegenheid dat ze haar inzet voor deze lovenswaardige zaak, met name het verbod op anti-persoonsmijnen, zal verderzetten.

Brussel, 4.3.2005 Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht is tevreden over het feit dat, sinds het inwerkingtreden van de Conventie van Ottawa zes jaren geleden, er 152 landen partij bij geworden zijn. België herbevestigt bij deze gelegenheid dat ze haar inzet voor deze lovenswaardige zaak, met name het verbod op anti-persoonsmijnen, zal verderzetten. Voorafgaandelijk aan het inwerkingtreden van deze Conventie was België het eerste land ter wereld dat over een nationale wetgeving beschikte om deze tuigen te verbieden. Sindsdien heeft ons land belangrijke functies bekleed in de structuren voor de uitvoering van de Conventie. België heeft zich ook actief ingezet naar aanleiding van de succesrijke toetsingsconferentie die van 29.11.2004 tot 3.12.2004 doorging te Nairobi (Kenia). Deze conferentie was een bijkomende mijlpaal voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de Conventie. Inderdaad, een beweging van nieuwe staten die de Conventie toetraden werd daarbij ingezet.