14 feb 2019 12:07

Antibiotica : gebruik ze enkel als het moet

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is bacteriële resistentie tegen antibiotica één van de grootste bedreigingen voor de gezondheid. In Europa stierven in 2015 30% meer mensen aan antibioticaresistente infecties dan in 2005. In deze griepperiode krijgt meer dan de helft van de patiënten met griep, een verkoudheid of acute bronchitis nog steeds antibiotica voorgeschreven. Daarom lanceren de FOD Volksgezondheid en BAPCOC (Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid) opnieuw hun campagne: "antibiotica: gebruik ze goed en enkel als het moet”.

Maggie De Block, minister van Volksgezondheid: “We springen vandaag nog te lichtzinnig om met antibiotica: artsen schrijven ze nog te vaak voor en patiënten gebruiken ze dikwijls niet zoals het hoort. Als we daar niets aan veranderen, dreigen infecties die nu perfect te genezen vallen onbehandelbaar te worden. Met deze campagne richten we ons daarom tot zorgverleners én patiënten: antibiotica zijn geen snoepjes!”

In België worden buiten het ziekenhuis momenteel nog 1000 antibiotica-behandelingen voorgeschreven per jaar per 1000 inwoners. Met alle gevolgen van dien: antibiotica veroorzaken nevenwerkingen, maar bacteriën worden vooral resistent tegen antibiotica. Het is wetenschappelijk bewezen dat het verminderen van antibiotica leidt tot een daling van de resistentie. Daarom is het belangrijk om gezondheidszorgbeoefenaars en patiënten te blijven informeren over het goed gebruik van antibiotica.

De campagne draait rond het thema “antibiotica: gebruik ze goed en enkel als het moet”. Vanaf vrijdag 15 februari worden gedurende een week radiospots uitgezonden. Er verschijnen ook advertenties in de krant “Metro” en op diverse gezondheidsgerelateerde websites.

Apothekers en artsen zijn ook bevoorrechte partners voor het verspreiden van deze boodschap. Huisartsen kunnen een online training volgen van een tiental minuten. Veel patiënten denken nog dat een hoest die langer dan een week aanhoudt, behandeld moet worden met antibiotica. Het doel is om de huisartsen te helpen om het juiste gebruik van antibiotica met hun patiënten te bespreken.

Het  doel van de FOD Volksgezondheid en BAPCOC is om het antibioticaverbruik terug te brengen naar 600 voorschriften per 1000 inwoners in 2020 en 400 in 2025 zodat antibiotica ook in de toekomst werkzaam zullen blijven.

Meer informatie : www.gebruikantibioticacorrect.be

Perscontact: Jan Eyckmans: 0495/ 25 47 24