09 sep 2005 02:00

Armand De Decker benoemt een speciale gezant voor de strijd tegen AIDS

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker heeft Ambassadeur Michel Lastschenko benoemd tot speciaal gezant voor de strijd tegen AIDS.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker heeft Ambassadeur Michel Lastschenko benoemd tot speciaal gezant voor de strijd tegen AIDS.

Brussel, 9 september 2005 Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker heeft Ambassadeur Michel Lastschenko benoemd tot speciaal gezant voor de strijd tegen AIDS. De functie van ambassadeur voor de strijd tegen AIDS werd in juni 2004 gecreëerd door minister Marc Verwilghen en toevertrouwd aan Françoise Gustin, gestationeerd te Genève. Minister Armand De Decker heeft beslist om de functie toe te kennen aan iemand in Brussel om op die manier de coördinatie tussen alle bevoegde instanties in België te verbeteren, de samenwerking met de burgerlijke samenleving te versterken en een betere sensibilisering te verzekeren van de publieke opinie inzake de strijd tegen AIDS. Michel Lastschenko zal de functie van speciale gezant voor de strijd tegen AIDS uitoefenen bij de beleidscel van de minister, waar hij eveneens de coördinatie van de thematische kwesties zal verzekeren. Na verschillende functies te hebben vervuld in Afrika, was hij Ambassadeur van België in Denemarken, Rwanda, Pakistan en Syrië. Minister Armand De Decker wil Françoise Gustin bedanken voor het uitstekende werk dat ze heeft verricht vanuit Genève. Ze heeft er onze banden met de bevoegde organisaties en instanties versterkt, zoals UNAIDS en de WHO. Dit belangrijke luik van het Belgische beleid wat betreft de materie zal eveneens worden verzekerd door de heer Michel Lasttschenko en dit in nauwe samenwerking met onze delegatie te Genève. Perscontact Erik Silance Woordvoerder van de Minister Gsm : 0475/756 288 @ : erik.silance@diplobel.fed.be Alexandra Mathelot Persattachée van de Minister GSM : 0472 50 47 13 @ : alexandra.mathelot@diplobel.fed.be