12 jun 2006 10:27

Armand De Decker heeft de humanitaire Coördinator van de VN in de DR Kongo ontmoet

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker heeft vandaag, donderdag, de humanitaire Coördinator van de Verenigde Naties in de Democratische Republiek Kongo ontmoet, en kondigt de deelname aan van België aan het gemeenschappelijk fiduciair Fonds van de Europese Investeringsbank en de Europese Commissie voor de financiering van infrastructuren in Afrika.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker heeft vandaag, donderdag, de humanitaire Coördinator van de Verenigde Naties in de Democratische Republiek Kongo ontmoet, en kondigt de deelname aan van België aan het gemeenschappelijk fiduciair Fonds van de Europese Investeringsbank en de Europese Commissie voor de financiering van infrastructuren in Afrika.

Armand De Decker heeft de humanitaire Coördinator van de Verenigde Naties in de Democratische Republiek Kongo ontmoet Brussel, 9 juni 2006 Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker heeft vandaag, donderdag, de humanitaire Coördinator van de Verenigde Naties in de Democratische Republiek Kongo ontmoet, en kondigt de deelname aan van België aan het gemeenschappelijk fiduciair Fonds van de Europese Investeringsbank en de Europese Commissie voor de financiering van infrastructuren in Afrika. Tijdens zijn ontmoeting met de humanitaire Coördinator van de Verenigde Naties, de heer Mountain, heeft Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker herhaald hoezeer hij zich verheugt over het goede verloop van de voorbereidingen met het oog op de volgende verkiezingsperiode. Minister De Decker heeft in het bijzonder aangedrongen op het kapitale belang om binnen de toegestane termijn enerzijds het verkiezingsproces tot een goed einde te brengen en anderzijds de reconstructie- en ontwikkelingsfase van het land voor het grootste voordeel ten opzichte van de bevolkingen. Minister De Decker roept hiervoor het geheel van de Europese en internationale ontwikkelingsagentschappen op aanwezig op het terrein, om in de komende weken en maanden de inspanningen te verhogen die de coherentie van hun respectievelijke acties versterken. Bovendien bevestigt Minister De Decker de wil van de Belgische samenwerking om deel te nemen aan het gemeenschappelijke Fonds opgericht in het kader van het Euro-Afrikaanse partnerschap voor Infrastructuren, open voor de deelname van de lidstaten van de Europese Unie alsook voor andere kapitaalverschaffers. Dit fonds moet het tekort opvullen inzake infrastructuren op regionale en continentale schaal (Afrikaanse netten van transport, energie, water, telecommunicatie, etc.) Perscontact: Erik Silance Woordvoerder van de Minister Gsm : 0475/756 288 @ : erik.silance@diplobel.fed.be De communiqués kunnen worden geraadpleegd op de sites www.armanddedecker.be en www.dgos.be