04 jul 2005 02:00

Armand De Decker herhaalt in New York het idee om binnen de VN een Veiligheidsraad voor economische, sociale en ontwikkelingskwesties op te richten

Minister Armand De Decker is van 28 tot 30 juni 2005 naar New York gereisd om deel te nemen aan de werkzaamheden op hoog niveau van de Economische en Sociale Raad van de VN.

Minister Armand De Decker is van 28 tot 30 juni 2005 naar New York gereisd om deel te nemen aan de werkzaamheden op hoog niveau van de Economische en Sociale Raad van de VN.

04 juli 2005 Minister Armand De Decker is van 28 tot 30 juni 2005 naar New York gereisd om deel te nemen aan de werkzaamheden op hoog niveau van de Economische en Sociale Raad van de VN. Op vraag van de FAO en het WFP heeft de Belgische Minister van Ontwikkelingssamenwerking aanvaard om de inleidende toespraak te houden van de ronde tafel gewijd aan de bestrijding van armoede en honger in de wereld. Bovendien heeft Minister De Decker gebruik gemaakt van zijn aanwezigheid bij ECOSOC om in plenaire zitting te pleiten voor de heropleving van deze organisatie door de oprichting van een permanent en beperkt opvolgingsorgaan binnen ECOSOC voor de belangrijke kwesties in verband met ontwikkeling en de realisatie van de Millenniumdoelstellingen. Zo bracht de Minister het idee opnieuw aan dat in 2004 is naar voren gebracht door België en Duitsland om een Veiligheidsraad op te richten binnen de VN voor economische, sociale en ontwikkelingskwesties. Minister De Decker heeft ook gesprekken gehad met mevrouw Louise Fréchette, vice-Secretaris-Generaal van de VN, alsook met de heer Jean-Marie Guehenno, Adjunct- Secretaris-Generaal belast met de operaties over het behoud van de vrede. Hij heeft ook mevrouw Veneman ontmoet, de Uitvoerende Directeur van UNICEF, de heer Jacques Diouf, Algemeen Directeur van het FAO, en de heer Kermal Dervish, Bestuurder van de UNDP. Deze bijeenkomsten hadden als doel om een stand van zaken op te stellen over enerzijds de hervorming van de VN en anderzijds de voorbereiding van de Millenniumtop +5 die de komende maand september zal gaan over de vooruitgang van de realisatie van de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen. Bovendien hebben deze gesprekken de Minister toegelaten om de politieke situatie van de humanitaire hulp en de ontwikkelingshulp in Centraal-Afrika nauwkeuriger te bekijken. Contactpersonen voor de pers : Erik Silance +32 475 75 62 88 erik.silance@diplobel.fed.be Alexandra Mathelot +32 472 50 47 13 alexandra.mathelot@diplobel.fed.be