29 apr 2005 02:00

Armand De Decker, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, heeft op 28 en 29 april in het Egmont Paleis de VIde Gemengde Commissie tussen België en Peru bijgewoond.

Armand De Decker, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, heeft op 28 en 29 april in het Egmont Paleis de VIde Gemengde Commissie tussen België en Peru bijgewoond.

Armand De Decker, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, heeft op 28 en 29 april in het Egmont Paleis de VIde Gemengde Commissie tussen België en Peru bijgewoond.

Brussel, 29 april 2005 Armand De Decker, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, heeft op 28 en 29 april in het Egmont Paleis de VIde Gemengde Commissie tussen België en Peru bijgewoond. Dit overleg op hoog niveau tussen Peru en België ligt in de traditie van een 40-jarige samenwerking tussen onze beide landen. De prioritaire sectoren welke weerhouden werden zijn de ondersteuning van de democratie en creatie van jobs, geconcentreerd in de KMO sector. Daarbij komt nog een nieuwe, belangrijke interventie onder de vorm van een financiële samenwerking ter ondersteuning van het nationaal systeem van de ziekteverzekering voor de armste bevolking (Sistema Integral de Salud). In deze programma's van bilaterale directe samenwerking zal België de volgende drie jaar een bedrag van 24.000.000 euro investeren.