18 jul 2019 14:16

Audit Rekrutering en Selectie binnen de federale overheid: "we zijn ambitieus, we willen verdergaan dan de aanbevelingen van de auditdienst"

Brussel, 18 juli 2019 – De resultaten van de audit uitgevoerd door de Federale Interne Auditdienst (FIA) bij Selor tussen januari en mei 2019 zijn onlangs bekendgemaakt. Het directiecomité van de FOD Beleid en Ondersteuning (waarvan Selor sinds 2017 deel uitmaakt) neemt deze resultaten zeer ernstig. Toch gaat de audit volgens Selor niet ver genoeg in zijn aanbevelingen. Selor is er immers van overtuigd dat het huidige probleem van de instroom van nieuwe medewerkers opgelost kan worden. Het wil aan de volgende beleidsmakers een aantal concrete en creatieve voorstellen doen.


 

Audit over "Rekrutering en Selectie binnen de federale overheid"

De FIA heeft gedurende de periode januari tot mei 2019 binnen Selor een audit betreffende “Rekrutering en Selectie binnen de federale overheid” uitgevoerd.

Het doel van de opdracht was:

 1. Nagaan of de rekruterings- en selectieprocessen binnen Selor effectief en efficiënt verlopen zodat de federale organisaties op een adequate wijze worden ondersteund bij de realisatie van hun opdrachten en doelstellingen
 2. Nagaan in welke mate de processen bijdragen tot het tijdig aantrekken van de juiste persoon op de juiste plaats.

 

10 aanbevelingen waarvan voor de meeste er reeds een actieplan lopende is

De 3 aanbevelingen met de meeste impact uit het rapport liggen in lijn met hoe Selor zijn opdracht aan het uitwerken is in samenwerking met alle stakeholders:
 

 • een ander selectiemodel dat aan de volgende Minister van Ambtenarenzaken voorgesteld kan worden: herdefiniëren van de rollen en verantwoordelijkheden van Selor en zijn klanten
 • een ander competentiemodel als basis, geactualiseerd en minder dwingend
 • flexibelere procedures én meer verschillende selectieprocedures al dan niet gecombineerd met ontwikkeltrajecten, in functie van de gezochte profielen en de kenmerken van de arbeidsmarkt
 • nieuwe testen en een aangepaste ondersteuning door Selor.
   

Aanbevelingen van Selor voor de toekomstige regering

Volgens Selor let de audit de nadruk op belangrijke en nodige verbeteringen. Echter gaat de impact op de efficiëntie van de door FIA genoemde maatregelen beperkt blijven indien onder een volgende legislatuur niet aan onderstaande zaken gewerkt wordt:
 

 1. Wat het rekruteringsproces betreft:

  a. Meer rekruteerders aanwerven voor Selor en voor de klanten om nieuwe medewerkers op een normaal ritme aan te werven. De federale overheid kent een grote uitstroom door de omgekeerde leeftijdspiramide en moet het met minder ambtenaren doen door de besparingen
  b. Een nieuw selectiemodel en een aangepast reglementair kader met duidelijke kwaliteitscriteria zoals gelijke toegang, transparantie, motivering van beslissingen, neutraliteit, respect voor diversiteit, aantoonbare validiteit en betrouwbaarheid van gebruikte methode
  c. Een extra investering in digitalisering en automatisering zodat de klanten meer zelf kunnen selecteren en beschikken over flexibele keuzemogelijkheden qua procedures.
   
 2. Wat het aantrekken van nieuwe federale personeelsleden betreft: inzetten van middelen op employer branding om de federale overheid te kunnen positioneren als een aantrekkelijke werkgever en goeie talenten blijven aantrekken en behouden.
   
 3. Wat het motiveren van het bestaande personeel betreft:


  a. Inzetten op de ontwikkeling van intern talent en op begeleide re-oriëntatie van medewerkers naar aanleiding van verschuivingen in het personeelsbestand door o.a. digitalisering
  b. Inzetten op de interne mobiliteit, zodat medewerkers voor even of voorgoed aan de slag kunnen in een andere federale organisatie.
   

De executive summary van de FIA is beschikbaar op de website van de FOD Beleid en Ondersteuning.
 

Contact Selor (FOD Beleid en Ondersteuning)

Aurélie Damster
Communicatie
T +32 (0)2 740 70 11
G +32 (0)473 27 85 05
E aurelie.damster@bosa.fgov.be

Laurence Mortier
Communicatie
T +32 (0)2 740 80 81
G +32 (0)477 9626 82
E laurence.mortier@bosa.fgov.be

Over Selor

Selor is de hr-partner van de overheidsdiensten. Selor werft vooral medewerkers aan voor de federale overheid maar ook voor de gemeenschappen en gewesten. Selor organiseert ook taaltesten en testen voor de bewakingssector.

Sinds 1 maart 2017 maakt Selor deel uit van de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA). Deze FOD ondersteunt de regering en de federale organisaties in een aantal domeinen: IT, rekrutering, personeelsbeheer, organisatiebeheersing, integriteitsbeleid, budget, boekhouding en procurement. Binnen de FOD Beleid en Ondersteuning maakt Selor deel uit van het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling.