26 feb 2009 18:30

Automobielsector – rol van de Belgische diplomatie

Vice-premier en Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht betreurt de niet gefundeerde verklaringen van Vlaams Minister-president Kris Peeters over de ontoereikende doorstroming van informatie over de autocrisis in de VS en de mogelijke gevolgen in België.

Vice-premier en Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht betreurt de niet gefundeerde verklaringen van Vlaams Minister-president Kris Peeters over de ontoereikende doorstroming van informatie over de autocrisis in de VS en de mogelijke gevolgen in België.

Automobielsector – rol van de Belgische diplomatie Brussel, 26 februari 2009 Vice-premier en Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht betreurt de niet gefundeerde verklaringen van Vlaams Minister-president Kris Peeters over de ontoereikende doorstroming van informatie over de autocrisis in de VS en de mogelijke gevolgen in België. Minister De Gucht heeft van bij zijn aantreden als hoofd van het departement Buitenlandse Zaken duidelijk gemaakt dat onze federale diplomaten een belangrijke rol moeten spelen op het gebied van economische diplomatie. De Minister verheugt er zich over "dat in deze benarde economische tijden mijn pleidooi voor een actieve Belgische economisch diplomatie wordt bijgetreden door Minister-president Kris Peeters". Onze diplomaten in Washington, New York en ook elders in sleutelposten als Berlijn of Parijs hebben de afgelopen jaren - en bijzonder tijdens de afgelopen weken - hun netwerk uitgebouwd en uitgebreide berichtgeving verzorgd over de crisis in de voor ons land zo belangrijke automobielsector. Deze informatiestroom wordt ook geregeld doorgespeeld naar de drie gewesten. Op instructie van minister De Gucht werd tijdens de afgelopen weken het hele netwerk van ambassades en consulaten betrokken bij die problematiek en gevraagd proactief de auto-industrie te volgen en goede praktijken te identificeren in het opvangen van de crisis. Karel De Gucht betreurt overigens dat nu al meerdere jaren onze ambassade in Washington de steun moet ontberen van een Vlaamse Economisch Vertegenwoordiger. De Minister besluit: "Onze federale diplomaten spannen zich dag na dag in voor het verbreden en onderhouden van een economisch netwerk - de belangen van onze economie en tewerkstelling verdedigen kan slechts versterkt worden door betere synergie met de gemeenschappen en gewesten."