21 feb 2014 08:51

Award "Federale overheidsorganisatie van het jaar"

Op 20 februari was het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO, BELgian Science POlicy) een van de drie genomineerden voor de prijs van federale overheidsorganisatie van het jaar. De uitreiking van die prijs is een organisatie van Ernst&Young, De Tijd en BNP Paribas.

De winnaar op federaal niveau is de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) die ik van harte wens te feliciteren!

Ik wil ook de jury en de organisatoren bedanken voor de grote eer genomineerd te zijn geweest. Ook proficiat aan alle andere winnaars en genomineerden. Ik doe dat maar al te graag want  die prijs toont hoe al die instellingen hetzelfde doel nastreven:  de burgers een efficiënte, en gebruiksvriendelijke dienstverlening bieden,  aangepast aan hun persoonlijke vragen.

BELSPO is trots ISO 9001 gecertificeerde werkprocedures te hebben ingevoerd die, in de komende jaren, worden uitgebreid naar de federale wetenschappelijke instellingen die van ons afhangen. BELSPO past elke dag het principe toe om bij de uitvoering van de opdrachten de werkprocedures nauwgezet te volgen en de muren tussen de verschillende diensten te doorbreken. Die opdrachten omvatten de ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek en de innovatie, en ook het beheer van de federale wetenschappelijke instellingen en hun erfgoed. Ik sta erop hulde te brengen aan het uiterst kwaliteitsvolle werk in alle diensten van BELSPO (ruimtevaart, onderzoeksprogramma's, internationale coördinatie...) en in de genoemde federale wetenschappelijke instellingen. Al mijn medewerkers dragen elke dag bij tot de essentiële rol van BELSPO in het Belgische onderzoekslandschap en tot het promoten van ons erfgoed en onze cultuur.

Dr. Philippe Mettens
Voorzitter van het directiecomité