06 jul 2017 16:48

Wetenschap en Cultuur op het Koninklijk Paleis 2017

Het Federaal Wetenschapsbeleid BELSPO (www.belspo.be), beheert grote onderzoeksprogramma's en levert de federale regering zo de nodige gegevens om beslissingen te nemen op het vlak van duurzame ontwikkeling, de gevolgen van de klimaatverandering, biodiversiteit, energie, gezondheid, mobiliteit en aspecten van de informatiemaatschappij. Het is ook verantwoordelijk voor de federale wetenschappelijke instellingen die, samen met andere landen van de Europese Unie, voortdurend steeds meer initiatieven opzetten en bruggen slaan tussen onderzoek op hoog niveau en de valorisatie daarvan bij het brede publiek.

In die context past ook de tentoonstelling 'Hemel!' (www.hemelciel.be): een initiatief van BELSPO dat mogelijk werd gemaakt dankzij het zomers evenement 'Wetenschap en Cultuur op het Koninklijk Paleis.

In samenwerking met de Kanselarij van de Eerste Minister, de tien federale wetenschappelijke instellingen en het Nationaal Geografisch Instituut, nodigt BELSPO het Belgisch en internationaal publiek uit om zich openstellen voor kunst en wetenschap via een originele ontdekkingstocht langs ons federaal, cultureel en wetenschappelijk erfgoed.

Onze wetenschappers hebben elk hun eigen achtergrond. Vanuit hun eigen vakgebied benaderen ze de hemel op hun eigen manier om toeschouwers die hemel te laten herontdekken aan de hand van een aantal relevante stukken.

Via deze tentoonstelling draagt BELSPO bij tot het populariseren van kennis en het valoriseren van federale collecties, zodat iedereen ervan kan genieten.