07 jun 2016 18:51

Wetenschap en Cultuur op het Koninklijk Paleis 2016

« CARTOGRAPHIAE »
KONINKLIJK PALEIS, Paleizenplein, Brussel
Van 22 juli tot en met 4 september 2016 (gratis toegang)

Het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO, www.belspo.be) coördineert de grote onderzoeksprogramma’s en levert aan de federale regering de gegevens die zij nodig heeft om beslissingen te nemen op het vlak van duurzame ontwikkeling, de gevolgen van de klimaatverandering, biodiversiteit, energie, gezondheid, mobiliteit en aspecten van de informatiemaatschappij. BELSPO beheert ook de federale wetenschappelijke instellingen die, in samenwerking met andere landen van de Europese Unie, voortdurend nieuwe initiatieven ontwikkelen die bruggen slaan tussen onderzoeksactiviteiten op hoog niveau en het grote publiek.

In dit kader vindt de tentoonstelling ‘CARTOGRAPHIAE’ plaats, een initiatief van BELSPO dat deel uitmaakt van het zomerevenement ‘Wetenschap en Cultuur op het Koninklijk Paleis’. Wetenschap, cultuur en onderzoek vinden elkaar in kaarten, van de productie tot de vele toepassingen in wetenschap en kunst.

Als vensters op de wereld helpen kaarten ons al eeuwen om ons in onze omgeving te oriënteren : aan land, op zee, in de lucht of in de ruimte. Ongeacht hun vorm laten kaarten ons toe om de verschillende omgevingen die ons omringen, hanteerbaar te maken. Sommige kaarten helpen ons bij verplaatsingen, andere om metingen uit te voeren of om op bepaalde zaken te anticiperen enz. Nog andere doen ons eenvoudigweg wegdromen omdat ze zo mooi zijn of omdat ze ons aanzetten om de wereld en nieuwe plekken te ontdekken.

Op initiatief van het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo) slaan de tien federale wetenschappelijke instellingen en het Nationaal Geografisch Instituut (NGI). Met deze tentoonstelling draagt BELSPO bij tot de vulgarisatie van kennis en de valorisatie van de federale verzamelingen, tot ieders genoegen.

Het initiatief voor deze tentoonstelling kadert in het International Map Year 2015-2016 (http://mapyear.org/).