18 mrt 2015 09:54

De algemene vergadering van het IODE-programma van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie van de UNESCO heeft vandaag het statuut van 'geaccrediteerd centrum' toegekend aan het Belgische Federale Mariene Datacentrum (Belgian Marine Data Centre)

Het 'International Oceanographic Data and Information Exchange'-programma van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie van de UNESCO streeft ernaar het mariene onderzoek te verbeteren door oceanografische gegevens vlotter toegankelijk te maken en door producten ter beschikking te stellen die aan de verwachtingen van de gebruikers voldoen.

De 23e zitting van de algemene vergadering van het IODE-programma met delegaties uit meer dan 40 landen, wordt momenteel in Brugge gehouden.


Ze heeft net beslist om het statuut van 'geaccrediteerd datacentrum' toe te kennen aan het 'National Marine and Information Service' van de Volksrepubliek China en aan het Belgische Federale Mariene Datacentrum ('Belgian Marine Data Centre', BMDC). Deze twee centra zijn de eerste centra binnen het hele IODE-netwerk die dit statuut toegekend krijgen.


Serge Scory, directeur van het BMDC, geeft ons hierover de volgende toelichting: 'Het verzamelen van oceanografische gegevens is een veeleisende, soms gevaarlijke en vaak dure activiteit. Een meting levert meestal unieke informatie op die in identieke omstandigheden nooit kan worden gereproduceerd. Daarom is het uitermate belangrijk dat de centra die de data bewaren en verspreiden, strikte regels hanteren voor hun werking.'


Tijdens haar 22e zitting in 2013 keurde de algemene vergadering een aanbeveling goed waarin de leden werd gevraagd om een kwaliteitszorgsysteem voor hun nationale oceanografische datacentra in te voeren en dat voor 2017 aan een evaluatiecommissie voor te leggen. Centra die dan niet geaccrediteerd zijn, verliezen hun statuut van nationaal oceanografisch datacentrum.

'Het BMDC is deze uitdaging aangegaan', gaat Serge Scory voort. 'We zijn een klein team en de meeste van onze activiteiten waren niet gedocumenteerd. Het uitwerken van ons kwaliteitszorgsysteem heeft ons veel geleerd over onze werking en heeft heel wat aspecten aan het licht gebracht die voor verbetering vatbaar zijn. Het is een eerste belangrijke stap op weg naar de volgende doelstelling: onze ISO 9001-certificering. In een almaar competitievere wetenschappelijke wereld is het voor ons belangrijk om onze kennis te laten erkennen. De 'IODE-accreditering', goedgekeurd door een internationaal deskundigencomité en bevestigd door onze collega's op de algemene vergadering, is een aanmoediging die we heel erg appreciëren!'

 


Het Belgian Marine Data Centre maakt deel uit van de Operationele directie 'Natuurlijk milieu' van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

Het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) steunt actief het BMDC sinds 1997 en heeft de ontwikkeling en verdere uitbouw van hun informatiesystemen mogelijk gemaakt en heeft ertoe geleid dat het BMDC in 2000 tot National Oceanographic Data Centre werd benoemd.

 

Document in pdf:

http://www.belspo.be/belspo/organisation/doc/Press/20150318_BMDC_nl.pdf

 

Contactpersoon:
Dhr Serge Scory
KBIN, OD Natuur
S.Scory@mumm.ac.be
+32 (0)2 773 21 33