11 okt 2005 14:23

B-FAST naar Pakistan

De coordinatieraad van B-FAST heeft, na toestemming vandaag van de Pakistaanse autoriteiten, beslist om een medisch team te sturen naar het Noorden van Pakistan dat door een zware aardbeving getroffen werd.

De coordinatieraad van B-FAST heeft, na toestemming vandaag van de Pakistaanse autoriteiten, beslist om een medisch team te sturen naar het Noorden van Pakistan dat door een zware aardbeving getroffen werd.

Brussel, 10 oktober 2005. De coordinatieraad van B-FAST heeft, na toestemming vandaag van de Pakistaanse autoriteiten, beslist om een medisch team te sturen naar het Noorden van Pakistan dat door een zware aardbeving getroffen werd. Het gaat om een ploeg samengesteld uit artsen en verpleegkundigen van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en het Universitaire Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Deze zal ondersteund worden door een logistieke eenheid bestaande uit het Rode Kruis, de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Volksgezondheid. De B-FAST operatie is voorzien om 10 dagen ter plaatse te blijven met een veldhospitaal. Het is de bedoeling om zo spoedig mogelijk in het getroffen gebied operationeel te zijn en zodoende zoveel mogelijk gewonden te verzorgen. Na 10 dagen zullen lokale artsen en verpleegkundigen de noodhulp in het veldhospitaal, dat ter plaatse blijft, overnemen. Daarnaast zal via het budget noodhulp van Buitenlandse Zaken in het totaal 350.000 Euro vrijgemaakt worden om, via het Rode Kruis, hulpgoederen (waaronder tenten, dekens en keukenmateriaal) aan te kopen om de eerste noden van daklozen ter plaatse te helpen lenigen. Ter herinnering: B-FAST is een federale coördinatiestructuur, opgericht om noodhulp te verlenen bij rampen of catastrofen in het buitenland. Deze structuur wordt voorgezeten door de Minister van Buitenlandse Zaken en verenigt alle bevoegde en betrokken federale overheidsdiensten (diensten van de Eerste Minister en de ministeries/federale overheidsdiensten Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Landsverdediging, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Begroting).