24 okt 2005 16:37

B-Fast terug in België

De B-Fast ploeg die naar het Noorden van Pakistan gestuurd werd, n.a.v. de zware aardbeving die daar plaatsvond, zal op zondag 23.11.2005 omstreeks 16u30 landen te Zaventem.

De B-Fast ploeg die naar het Noorden van Pakistan gestuurd werd, n.a.v. de zware aardbeving die daar plaatsvond, zal op zondag 23.11.2005 omstreeks 16u30 landen te Zaventem.

Brussel, 21.10.2005. De B-Fast ploeg die naar het Noorden van Pakistan gestuurd werd, n.a.v. de zware aardbeving die daar plaatsvond, zal op zondag 23.11.2005 omstreeks 16u30 landen te Zaventem. Deze ploeg van 22 personen is samengesteld uit artsen en verplegend personeel van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) enerzijds en een ondersteunende logistieke eenheid bestaande uit medewerkers van het Rode Kruis, de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Volksgezondheid anderzijds. De missie, die 10 dagen ter plaatse was, is vlekkeloos verlopen. B-Fast was onmiddellijk operationeel in de getroffen zone dankzij de steun van de Belgische ambassade ter plaatse. België was het eerste land dat een veldhospitaal kon ontplooien in de omgeving van Gharhi (op een 30-tal kilometer buiten de stad Musaffarabad), hetgeen toeliet om de lokale landelijke bevolking en deze van de omliggende dorpen te hulp te snellen. Omstreeks 2.000 gewonden, waaronder sommigen zeer ernstig, konden eerste zorgen krijgen dankzij deze aanwezige noodhulp. Aan het eind van de missie werd het veldhospitaal, dat de capaciteit heeft om 20.000 mensen te verzorgen gedurende 3 maanden, overgedragen aan de lokale Rode Halve Maan dat het verder zal beheren. Het veldhospitaal werd op het eind van het missie verplaatst naar de stad Gharhi waar het de plaatselijke vernielde medische infrastuctuur zal vervangen. Samen met de Rode Halve Maan Pakistan zal lokale staf deze medische post uitbaten. Ter herinnering: een bedrag van 350.000 Euro werd vrijgemaakt voor de aankoop, via het Rode Kruis, van eerste noodhulp zoals wintertenten, dekens en keukensets die de noden van de daklozen moeten helpen lenigen. B-FAST is een federale coördinatiestructuur, opgericht om noodhulp te verlenen bij rampen of catastrofen in het buitenland. Deze structuur wordt voorgezeten door de Minister van Buitenlandse Zaken en verenigt alle bevoegde en betrokken federale overheidsdiensten (diensten van de Eerste Minister en de ministeries/federale overheidsdiensten Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Landsverdediging, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Begroting).