16 aug 2005 02:00

B-FAST voor Bulgarije

B-FAST voor Bulgarije

B-FAST voor Bulgarije

Brussel, 12/08/2005. B-FAST voor Bulgarije De overstromingen blijven momenteel Bulgarije teisteren. Honderden huizen staan nu onder water en 12.000 mensen dienden geëvacueerd te worden wegens het uitvallen van electriciteits-, water- en communicatievoorzieningen. Op vraag van hulp van dit land, heeft de Belgische regering beslist via de B-FAST structuur een concrete hulp te bieden door de levering per vrachtwagen van 120.000 zandzakken. Deze zullen gebruikt worden om dijkbreuken te bestrijden en om dijken te versterken. De kosten voor deze operatie worden op 54.972 Euro.