19 jan 2012 01:00

Begroting 2012: Olivier Chastel bereidt de volgende stappen voor

De oorspronkelijke begroting 2012 zal begin februari gestemd worden in de plenaire zitting van het Parlement, op basis van een economische groei van 0,8% en een tekort van 2,8% van het BBP voor 2012, teneinde onze verbintenissen van het stabiliteitsprogramma na te leven.


« Aangezien we ons nog steeds aan de voorlopige twaalfden houden, is het belangrijk dat deze begroting gestemd wordt », verduidelijkte Minister Olivier Chastel. « Meteen daarna zullen we beginnen aan de begrotingscontrole, die een maand vervroegd is, om de begroting 2012 aan te passen aan de nieuwe macro-economische parameters ». Er zal ook overlegd worden met de deelgebieden.


Deze begrotingscontrole, die begin februari zal starten, moet rekening houden met drie parameters. De eerste betreft de resultaten voor 2011 . Het tekort voor 2011, dat 0,4% hoger ligt dan voorzien, moet geanalyseerd worden om rekening te houden met een aantal eenmalige factoren die dus verder geen gevolg hebben op de begroting 2012.


De tweede parameter betreft de nieuwe economische indicatoren, die worden voorbereid door het Planbureau en op 10 februari zullen worden voorgesteld. In de loop van het derde trimester van 2011 vertraagde de groei aanzienlijk en werden de groeiprognoses van de nationale en internationale instellingen systematisch naar beneden bijgesteld. « De groeiverwachting van 0,8% zal naar beneden moeten herzien worden, maar het is nog te vroeg om zich uit te spreken over het bedrag dat bij de volgende controle gevonden moet worden » verklaarde de Minister.


Ten slotte zal het Monitoringcomité de genomen maatregelen opvolgen, om ervoor te zorgen dat het maximum tekort van -2,8% in de oorspronkelijke begroting gehaald wordt.


Volgens de Minister van Begroting «is een nauwkeurige voorbereiding van de begrotingscontrole en een permanente opvolging van de uitvoering van de begroting essentieel».