01 dec 2016 15:02

Belgen leggen recordaantal kilometers af met de wagen

In 2015 legden de Belgen 84,2 miljard kilometer met de wagen af, 1.6% meer dan in 2014 en een nieuw record. We leggen daarmee respectievelijk 6% en 9% meer kilometers af dan de Nederlanders en Fransen, maar wel 1.5% minder dan de Duitsers. Dat blijkt uit een studie over het aantal afgelegde kilometers door Belgische voertuigen die de FOD Mobiliteit en Vervoer uitvoerde.

De stijging in het aantal afgelegde kilometers is hoofdzakelijk te wijten aan de groei van het wagenpark. Voor België bedroeg die 1.6%. Ook het gemiddelde aantal afgelegde kilometer per personenauto is in 2015 lichtjes gestegen, van 15 096 km in 2014 tot 15 151 km een jaar later.

 

Voor het vrachtvervoer zijn de schommelingen traditioneel iets groter aangezien ze sterker afhangen van de economische toestand. De lichte bedrijfwagens (bestelwagens) legden in totaal 3.1% meer kilometers af, terwijl de vrachtwagens 0.7% minder kilometers aflegden. Dit bevestigt een trend die zich al enkele jaren aftekent, namelijk dat vrachtwagens steeds minder kilometers afleggen, terwijl de lichte bedrijfwagens jaar na jaar meer kilometers afleggen. Belangrijk is dat het hier wel om Belgische voertuigen gaat. Buitenlandse vrachtwagens op onze wegen komen dus niet in deze statistieken voor.

 

Uit de studie blijkt ook dat de ontdieseling van ons wagenpark langzaamaan lijkt te zijn ingezet. De toename van het aantal gereden kilometers door personenwagens is quasi volledig toe te schrijven aan een toename van benzinevoertuigen (dieselwagens +0.2%; benzinewagens +6.6%). In 2015 werd 76.6% van de totale kilometers (personenwagens) afgelegd door dieselwagens tegenover 77.7% in 2014. De piek van het aandeel afgelegde kilometers door dieselwagens lag in 2012 (78.5%). Tot 2012 steeg het aandeel van dieselwagens elk jaar sinds het begin van de berekeningen in 1985, toen dieselwagens goed waren voor maar 24.2% van de afgelegde kilometers. Het aantal afgelegde kilometers met LPG-wagens (0.4%) en elektrische wagens (0.1%) is zo goed als verwaarloosbaar. 

 

Een laatste conclusie die we uit de studie kunnen trekken is dat de salariswagens in stijgende lijn zitten. In het 4e kwartaal van 2015 waren er in ons land in totaal 424 642 salariswagens ingeschreven, een stijging met 5.2% in vergelijking met 2014. Deze wagens legden gemiddeld 29 442 km af. Hoewel de salariswagens maar 7.6% van alle personenwagens in ons wagenpark vertegenwoordigen, leggen ze wel 15.4% van het totaal aantal kilometer af. Zo goed als alle salariswagens (97%) zijn dieselwagens. 

 

Het volledige rapport vindt u op http://mobilit.belgium.be/nl/mobiliteit/mobiliteit_cijfers/kilometers_door_belgische_voertuigen

 

Meer info:

Sven Heyndrickx  – Woordvoerder

FOD Mobiliteit en Vervoer

GSM : 0473/83.64.90

E-mail: pers@mobilit.fgov.be