26 mei 2009 23:00

België bevraagt zijn Aziatische en Europese partners over de 8ste ASEM TOP

België zal gastheer zijn van de volgende ASEM Top van Staatshoofden en Regeringsleiders (ASEM 8) te Brussel op 4 en 5 oktober 2010. In dit perspectief bevraagt België zijn Aziatische en Europese partners tijdens de ASEM top in Hanoi over de belangrijkste thema's die tijdens deze Top in 2010 aan bod moeten komen. België zal immers het Voorzitterschap van de Europese Unie waarnemen vanaf 1 juli 2010. Het is in deze hoedanigheid dat ons land gastheer zal zijn van de Top, die zal doorgaan in de prestigieuze gebouwen van het Koninklijk Paleis te Brussel.

België zal gastheer zijn van de volgende ASEM Top van Staatshoofden en Regeringsleiders (ASEM 8) te Brussel op 4 en 5 oktober 2010. In dit perspectief bevraagt België zijn Aziatische en Europese partners tijdens de ASEM top in Hanoi over de belangrijkste thema's die tijdens deze Top in 2010 aan bod moeten komen. België zal immers het Voorzitterschap van de Europese Unie waarnemen vanaf 1 juli 2010. Het is in deze hoedanigheid dat ons land gastheer zal zijn van de Top, die zal doorgaan in de prestigieuze gebouwen van het Koninklijk Paleis te Brussel.

HANOI, 26.05.2009. België bevraagt zijn Aziatische en Europese partners over de 8ste ASEM TOP België zal gastheer zijn van de volgende ASEM Top van Staatshoofden en Regeringsleiders (ASEM 8) te Brussel op 4 en 5 oktober 2010. In dit perspectief bevraagt België zijn Aziatische en Europese partners tijdens de ASEM top in Hanoi over de belangrijkste thema's die tijdens deze Top in 2010 aan bod moeten komen. België zal immers het Voorzitterschap van de Europese Unie waarnemen vanaf 1 juli 2010. Het is in deze hoedanigheid dat ons land gastheer zal zijn van de Top, die zal doorgaan in de prestigieuze gebouwen van het Koninklijk Paleis te Brussel. Het hoofd van de Belgische delegatie, Dirk ACHTEN, Secretaris-generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, heeft zich vandaag tot de deelnemers van de ASEM Conferentie van Ministers van Buitenlandse Zaken in Hanoi gericht. Hij verzekerde dat België "zich ten volle engageert om van de volgende ASEM Top eveneens een succes te maken". De heer ACHTEN onderstreepte dat qua inhoud en methodologie de ASEM 8 Top "een belangrijke les uit de 7de ASEM Top is dat men moet beantwoorden aan de noden en interesses van onze maatschappijen en bevolkingen". "Zonder enige twijfel zijn we er allen mee akkoord dat de voortdurende versterking van ons Aziatisch-Europees partnerschap wederzijds gunstig moet zijn. Naar onze mening moeten we daartoe de continuïteit verzekeren van het werk van ASEM". België stelt voor om tijdens ASEM 8 te focussen op economische uitdagingen als een kans om globaal de levenskwaliteit te bevorderen. Tijdens de debatten die plaatsvonden tijdens de ASEM Ministeriële Buitenlandse Zaken te Hanoi, is duidelijk gebleken dat "we moeten strijden om onze gebreken in voordelen om te zetten". België is ervan overtuigd dat "het doel van ons Aziatisch-Europees partnerschap eerst en vooral de verbetering moet zijn van de levenskwaliteit van onze bevolkingen in een steeds meer geglobaliseerde wereld". Z.E. Dirk ACHTEN onderlijnde dat onze inspanningen niet enkel op een kwantitatieve maar ook op een kwalitatieve basis moeten rusten en "een gezamenlijk doel van duurzame economische samenwerking, sociale verantwoordelijkheid, rechtsstaat, energieveiligheid, voortreffelijk milieu, voedselveiligheid en publieke gezondheid" moeten nastreven. In de follow-up van de Top van Kopenhagen over klimaatverandering meent België dat de 8ste ASEM Top een ideaal moment zal zijn voor een gedachtewisseling over de uitvoering van de nodige maatregelen. Tijdens de 8ste ASEM Top zal ook bijzondere aandacht gaan naar de organisatie van een Business Forum dat ook doorgaat op 4 en 5 oktober 2010. Dit Forum beoogt een dynamische ontmoeting van Aziatische en Europese zakenlui en politici. België zal ook een grote tentoonstelling organiseren over 25 eeuwen culturele en handelsrelaties tussen Europa en Azië om een grotere bekendheid van ASEM te bevorderen bij een groot publiek.