19 feb 2009 21:00

België dient een introductief verzoekschrift in bij het Internationaal Hof Justitie tegen Senegal

Vandaag, donderdag 19 februari 2009, heeft België een introductief verzoekschrift ingediend bij het Internationaal Hof van Justitie tegen Senegal in het kader van zaak Hissène Habré.

Vandaag, donderdag 19 februari 2009, heeft België een introductief verzoekschrift ingediend bij het Internationaal Hof van Justitie tegen Senegal in het kader van zaak Hissène Habré.

Brussel, 19 februari 2009 Vandaag, donderdag 19 februari 2009, heeft België een introductief verzoekschrift ingediend bij het Internationaal Hof van Justitie tegen Senegal in het kader van zaak Hissène Habré. België heeft getracht het geschil met Senegal betreffende de zaak Habré via onderhandelingen op te lossen en vervolgens via arbitrage. Gezien noch onderhandelingen noch arbitrage slaagden, heeft België op 19 februari 2009 beslist de laatst mogelijke procedure te gebruiken op basis van artikel 30 van de Conventie van de Verenigde Naties van 10 december 1984 tegen marteling en andere wrede, onmenselijke of mensonwaardige straffen of behandelingen: een beroep voor het Internationaal Hof van Justitie. Dit beroep is zowel gebaseerd op de voornoemde Conventie van 1984 als op het internationaal gewoonterecht die beiden het principe "aut dedere aut judicare" instellen. Gezien het risico dat dhr Habré het Senegalese grondgebied verlaat en zich aan de justitie onttrekt, heeft België eveneens een vraag ter indicatie van bewarende maatregelen bij het Hof ingediend. Deze vraag is erop gericht te vermijden dat dhr Habré Senegal verlaat en zich zo aan het gerecht onttrekt, vooraleer het Hof zich heeft kunnen uitspreken over de grond van de zaak.