18 dec 2023 14:04

België en Marokko willen gerechtelijke samenwerking opdrijven

Op 18 en 19 december 2023 bezoekt een delegatie van het Marokkaans ministerie van Justitie de Belgische federale overheidsdienst Justitie. Het bezoek staat in het teken van gerechtelijke samenwerking tussen België en Marokko. Om grensoverschrijdende criminaliteit efficiënt te bestrijden, is het belangrijk om die samenwerking op te drijven en te moderniseren. Minister van Justitie Paul Van Tigchelt zal de delegatie ontmoeten. De onderhandelingen zelf gebeuren door gespecialiseerde ambtenaren en topmagistraten van beide landen.

Tijdens het tweedaags overleg komen zowel strafrechtelijke als burgerrechtelijke samenwerking aan bod. In de praktijk gaat het aan strafrechtelijke kant om nieuwe afspraken rond inbeslagnames (in het bijzonder in het kader van drugsgerelateerde strafzaken), uitwisseling van informatie, wederzijdse rechtshulp en uitleveringen. Voor overbrengingen van gedetineerden gaat men na hoe we het huidig verdrag met Marokko van 7 juli 1997 beter en efficiënter kunnen toepassen. Op burgerlijk vlak komt de samenwerking in dossiers van ouderontvoering en bescherming van minderjarigen aan bod.

Dit overleg maakt deel uit van een langer proces om de bestaande bilaterale overeenkomst over wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen Marokko en België te hernieuwen. De vorige versie dateert namelijk uit 1998. In 2019 verklaarden beide landen zich principieel akkoord om de samenwerking te herzien. Dat leidde tot de opstart van een traject om te komen tot een nieuw akkoord. De coronapandemie verstoorde echter de planning. Op 20 oktober 2022 volgde er een gemeenschappelijke verklaring waarin de wederzijdse wil werd geuit om de bilaterale relaties op verschillende vlakken op te krikken. Ook de samenwerking op vlak van Justitie werd daarbij weer bovenaan de agenda geplaatst. Dit overleg is een belangrijke stap in het proces om te komen tot een nieuw akkoord voor gerechtelijke samenwerking.