16 feb 2021 12:23

België en Rwanda slaan de handen in elkaar om nieuw ziekenhuis te openen in Kigali

In Kigali, de hoofdstad van Rwanda, werd onlangs een nieuw ziekenhuis geopend. Het biedt gezondheidszorg aan de inwoners van Nyarugenge, een district van Kigali. Het gigantische project – inclusief ontwerp, bouw en uitrusting – werd gefinancierd door België en uitgevoerd door Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap, in partnerschap met de stad Kigali en het Rwandese ministerie van Volksgezondheid.

Ziekenhuis Nyarugenge

Met zijn hoge zorgstandaard, en in het bijzonder zuurstoftherapie en IC-capaciteit, doet het Nyarugenge District Hospital sinds begin januari dienst als nationaal COVID-19-behandelcentrum. Het moet zo een antwoord bieden op de grote toename van nieuwe coronagevallen.

Het ziekenhuis is sinds 1 december 2020 operationeel. Het werd gebouwd om meer dan 300.000 mensen die geen ziekenhuis in hun eigen district hadden, toegang te geven tot hoogwaardige gezondheidszorg. "Moeders moesten ver gaan om te bevallen en patiënten moesten worden overgebracht naar andere districtsziekenhuizen. Daardoor gingen de ziekte- en sterftecijfers naar omhoog", zegt Dirk Deprez, landenvertegenwoordiger van Enabel in Kigali. "Vroeger gingen patiënten met niet-overdraagbare ziekten voor controle en behandeling naar verafgelegen openbare ziekenhuizen of betaalden hoge rekeningen voor privéklinieken. Andere ziekenhuizen werden daardoor overstelpt met extra patiënten en konden niet systematisch een complete kwaliteitszorg bieden.”

Het ziekenhuis met 120 bedden biedt uitgebreide diensten, waaronder curatieve en preventieve raadplegingen, laboratorium- en radiologiediensten, chirurgie, een kraam- en neonatale afdeling, een afdeling intensieve zorgen, kindergeneeskunde, interne geneeskunde en spoedgevallen. De medische dossiers zijn volledig gedigitaliseerd, zodat artsen en verpleegkundigen de patiëntendossiers op elk gewenst moment kunnen inkijken en vertrouwelijk behandelen. Laboratoriumresultaten en röntgenfoto's worden automatisch bij het medisch dossier gevoegd. Voorschriften zijn geautomatiseerd zodat apotheekdiensten de voorgeschreven geneesmiddelen op een efficiënte manier kunnen verstrekken. Het ziekenhuis maakt nu deel uit van het ziekenhuisnetwerk van Kigali om te zorgen voor efficiënt patiëntenbeheer en doorverwijzing in Kigali. Het ziekenhuis verleent ook diensten in de eerstelijnsgezondheidszorg en houdt toezicht op zes gezondheidscentra in het verzorgingsgebied.

Het ziekenhuis heeft momenteel 120 bedden, maar in een tweede fase wordt de capaciteit uitgebreid tot 300 bedden en zullen broodnodige diensten als oogheelkunde, fysiotherapie en geestelijke gezondheidszorg worden aangeboden.

"Het ziekenhuis verbetert de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg in het district Nyarugenge aanzienlijk. Verwacht wordt dat het hoogwaardige zorg zal leveren en actief zal zijn in het ziekenhuisnetwerk van Kigali ten behoeve van de gemeenschap. Het feit dat het werd aangeduid als COVID-19-behandelcentrum getuigt van de hoge normen en het goede zorgniveau", weet Dirk Deprez.

Vorige week is Rwanda begonnen met het vaccineren van hoogrisicogroepen zoals eerstelijns gezondheidswerkers tegen corona. Het ziekenhuis is een van de locaties waar de vaccinatiecampagne van start is gegaan. Rwanda verwierf goedgekeurde coronavaccins in beperkte hoeveelheden via internationale partnerschappen. Een bredere uitrol moet later deze maand volgen met leveringen van de Covax Facility en het Africa Medical Supplies Platform van de Afrikaanse Unie.

"Het ziekenhuis verbetert de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg in het district Nyarugenge aanzienlijk. Verwacht wordt dat het hoogwaardige zorg zal leveren en actief zal zijn in het ziekenhuisnetwerk van Kigali ten behoeve van de gemeenschap. Het feit dat het werd aangeduid als COVID-19-behandelcentrum getuigt van de hoge normen en het goede zorgniveau"
Dirk Deprez
Dirk Deprez
Landenvertegenwoordiger van Enabel in Kigali
Video URL