02 mrt 2010 15:43

België en vier andere NAVO-landen nemen een gemeenschappelijk initiatief tot ontwapening.

De Ministers van Buitenlandse Zaken van België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg, Duitsland en Noorwegen hebben op vrijdag 26 februari een brief overhandigd aan de Secretaris-generaal van de NAVO, waarin zij vragen dat een groot debat over het nucleair beleid van de NAVO zou worden gevoerd tijdens de bijeenkomst van de Ministers van Buitenlandse Zaken van de Atlantische Alliantie in Tallinn ( Estland) op 22 april e.k.

De Ministers van Buitenlandse Zaken van België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg, Duitsland en Noorwegen hebben op vrijdag 26 februari een brief overhandigd aan de Secretaris-generaal van de NAVO, waarin zij vragen dat een groot debat over het nucleair beleid van de NAVO zou worden gevoerd tijdens de bijeenkomst van de Ministers van Buitenlandse Zaken van de Atlantische Alliantie in Tallinn ( Estland) op 22 april e.k.

België en vier andere NAVO-landen nemen een gemeenschappelijk initiatief tot ontwapening. Brussel, 2 maart 2010 De Ministers van Buitenlandse Zaken van België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg, Duitsland en Noorwegen hebben op vrijdag 26 februari een brief overhandigd aan de Secretaris-generaal van de NAVO, waarin zij vragen dat een groot debat over het nucleair beleid van de NAVO zou worden gevoerd tijdens de bijeenkomst van de Ministers van Buitenlandse Zaken van de Atlantische Alliantie in Tallinn ( Estland) op 22 april e.k. Deze brief wil een belangrijke bijdrage leveren tot de discussie aangaande de herziening van het strategisch concept van de NAVO, waarbij zowel de nucleaire afschrikking van de Alliantie als haar initiatieven m.b.t. ontwapening onderzocht zullen worden in het licht van de ontwikkelingen op gebied van veiligheid in de wereld. België heeft zich bereidwillig aangesloten bij deze groep bevriende en geallieerde landen, omdat het objectief van deze demarche volledig overeenstemt met de houding van de regering betreffende nucleaire ontwapening. De tactische nucleaire wapens in Europa vormen inderdaad een essentieel vraagstuk met het oog op een atoomwapenvrije wereld. Hierover moet er op methodische wijze en op basis van een resultaatgebonden strategie gedebatteerd worden. Het is deze strategie die wij met onze NAVO-bondgenoten willen uitwerken.